Aktualności

STUDIA PODYPLOMOWE DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ – QUALIFIED PERSON


Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza na I edycję studiów podyplomowych

„STUDIA PODYPLOMOWE DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ – QUALIFIED PERSON”

Rekrutacja do 31.01.2020 r.:

 1. Rejestracja w systemie https://studiapodyplomowe.umed.pl/
  (jako Wydział wybieramy – Centrum Kształcenia Podyplomowego)
 2. Złożenie dokumentów w formie papierowej

Informacje ogólne:
Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:
prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak.

Organizacja zajęć:
Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela).

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych:
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata;
 2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopię dyplomu, potwierdzoną
  za zgodność z oryginałem przez pracownika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi);
 3. jedną aktualną fotografię kandydata;
 4. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”;
 5. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Koszt studiów:
3750 zł/semestr

Wymagane dokumenty należy:

 • złożyć w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, pokój nr 4 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30);
 • przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, pokój nr 4
 • Opublikowano: 9 stycznia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP