Aktualności

Współtworzenia Innowacyjnych Rozwiązań w Ochronie Zdrowia warsztaty


Pierwsza edycja warsztatów CRISH za nami! W dniach 30.09 i 1.10.2019 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbyły się warsztaty Współtworzenia Innowacyjnych Rozwiązań w Ochronie Zdrowia, realizowane jako część międzynarodowego projektu CRISH – Co-creating Innovative Solutions for Health (EIT HEALTH).

W Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą metodologii współtworzenia, studiami przypadków innowacji w ochronie zdrowia oraz elementami design thinking. W formie warsztatowej słuchacze mieli możliwość sprawdzić się w rozpoznawaniu kluczowych interesariuszy dla własnego projektu innowacji w ochronie zdrowia, w tworzeniu planu działania, a finalnie prezentowali opracowane przez siebie projekty innowacji w formie tzw. pitchingu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dział Projektów Międzynarodowych. Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie wszystkim słuchaczom i prowadzącym!

  • Opublikowano: 10 października 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!