Aktualności

23 mln zł na realizację projektu dla Kliniki Pediatrii, Onkologi i Hematologii Uniwersytetu Medycznego


Klinika Pediatrii, Onkologi i Hematologii Uniwersytetu Medycznego otrzyma prawie 23 mln zł na realizację projektu „Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych”

Projekt pt. Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych”, pod kierownictwem prof. dr hab. med. Wojciecha Młynarskiego, otrzymał najwyższą ocenę  punktową w konkursie TEAM-NET Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Jego założeniem jest opracowanie unikalnych w skali światowej metod diagnozowania i leczenia chorób związanych z dysfunkcją neutrofilii, czyli białych krwinek odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego człowieka. Zaburzenia w funkcjonowaniu neutrofilii często wiążą się z nierealizowaniem szczepień ochronnych i/lub z wysokim ryzykiem infekcji zagrażających życiu (w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie).

Celem nadrzędnym jest poszukiwanie nowych genów, których defekty prowadzą do wystąpienia neutropenii, stworzenia unikalnego testu diagnostycznego oraz unikalnej efektywnej i bezpiecznej metody terapii komórkowej opartej na edycji zmienionych genów. Przedsięwzięcie zrealizuje konsorcjum złożone z trzech ośrodków akademickich tj. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako Koordynatora projektu oraz partnerów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Finansowanie w wysokości prawie 23 mln zł, w ciągu 4 lat trwania projektu, pozwoli na stworzenie sieci pięciu zespołów badawczych pracujących wspólnie nad rozwiązaniem problemu.

  • Opublikowano: 22 marca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!