Aktualności

Alliance4Life formalizuje swoje struktury. W Wilnie podpisano porozumienie w tej sprawie.


4 października 2019 r. członkowie założyciele Alliance4Life spotkali się na Uniwersytecie Wileńskim i podpisali memorandum, który formalizuje sojusz jako stałą strukturę. Alliance4Life łączy wiodące uczelnie i instytuty naukowo-badawcze z obszaru life science w Europie Środkowo i Wschodniej. Misją Alliance4Life jest wspieranie i umacnianie doskonałości badań oraz ich wpływu na społeczeństwo, zdrowie ludzkie i jakość życia. Podpisanie memorandum jest kontynuacją trwającego od dwóch lat projektu Alliance4Life.

Formalne istnienie Alliance4Life jest zgodne z obecnym przesunięciem polityki badawczej UE w kierunku bardziej wrażliwego podejścia do potrzeb w zakresie badań i innowacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Głos Alliance4Life został usłyszany również podczas negocjacji nowej perspektywy finansowej Horyzontu Europa i na pewno zostanie wysłuchany w przyszłości. Alliance4Life zamierza stać się przykładem i źródłem dobrych praktyk dla instytucji w krajach i regionach o słabszych wynikach i służyć jako centrum doskonałości, inspirując innych.

Alliance4Life rozpoczął działalność dwa lata temu jako projekt zainicjowany przez CEITEC Masaryk University z wyraźną misją pomocy w wyeliminowaniu luki innowacyjnej. Wykonana analiza porównawcza stanowiła punkt wyjścia do strategii rozwoju dla wszystkich siedmiu grup fokusowych projektu – ewaluacja jakości działalności naukowej, etyki i spójności, zasobów ludzkich i mobilności, dotacji i finansowania nauki, infrastruktury badawczej tzw. core facility, transferu wiedzy i technologii oraz komunikacji naukowej. Projekt umożliwił członkom sojuszu organizację wspólnych szkoleń i opracowanie najlepszych praktyk. Podczas spotkania zorganizowanego w Uniwersytecie Wileńskim wszyscy członkowie potwierdzili, że dotychczasowe rezultaty projektu i opracowana strategia dają solidne podstawy do jego kontynuacji.

Sygnatariusze memorandum:

 • Uniwersytet Masaryka (CEITEC – Central European Institute of Technology)
 • St. Anne’s University Hospital Brno (ICRC – Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych)
 • Centrum Badań Biomedycznych Słowackiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet w Zagrzebiu – School of Medicine
 • Uniwersytet w Tartu
 • Uniwersytet Wileński
 • Łotewskiego Instytutu Organicznej Syntezy
 • Uniwersytet Lublański
 • Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie

Dodatkowe informacje: http://alliance4life.ceitec.cz/news/5th-alliance4life-meeting-vilnius/

 • Opublikowano: 6 października 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP