Aktualności

Alliance4Life – Zalecenia w zakresie zmniejszania dysproporcji pomiędzy krajami Europy w obszarze badań i innowacji.


Konsorcjum Alliance4Life ma na celu zniwelowanie istniejących różnic pomiędzy grupą 15 państw członkowskich Unii Europejskiej a pozostałą grupą krajów (UE-13) w odniesieniu do badań i innowacji w dziedzinie zdrowia. Inicjatywa ta zyskała wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020, a efekty działań i zalecenia projektu „Life Science Aliance: Closing Research and Innovation Divide in the EU” zostały opublikowane jako „WHITE PAPER – Recommendations for Closing the Research & Innovation Gap in Europe”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

  • Opublikowano: 12 marca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP