Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerem międzynarodowego projektu w ramach Horyzontu 2020 – A4L_ACTIONS


Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jednym z partnerów projektu „Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe (A4L_ACTIONS)” (GA: 964997), który otrzymał prawie 2 mln dofinansowania w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Jest to kontynuacja udanego projektu Alliance4Life – inicjatywy dwunastu wiodących instytucji obszaru life science z jedenastu krajów UE-13, których celem było likwidowanie barier w europejskich badaniach i innowacjach w dziedzinie zdrowia. Kontynuacja projektu rozpoczęła się 1 maja 2021 i potrwa do 30 kwietnia 2024 r.

Celem nowego przedsięwzięcia jest wzmocnienie kultury organizacyjnej i zarządzania strategicznego, a co za tym idzie podniesienie poziomu innowacyjności w instytucjach prowadzących badania w dziedzinie zdrowia. Ma ono również stanowić inspiracje dla reform polityki badawczej w Europie Środkowej i Wschodniej.

Luka między krajami „starej Unii” (UE-15) oraz krajami „nowej Unii” (UE-13) w zakresie badań i innowacji w sektorze zdrowia wpływa na dystrybucję finansowania badań z programów ramowych UE, a w konsekwencji również na rozwój gospodarczy tych krajów oraz jakość życia i zdrowia ich obywateli. W związku z tym, że kwestia ta ma poważne skutki społeczno-gospodarcze należy dążyć do eliminowania nierówności i podejmowania interwencji w słabiej funkcjonujących regionach UE.

Instytucje w projekcie A4L_ACTIONS będą dążyć do zniwelowania luki innowacyjnej między unijnymi liderami i krajami Europy Środkowej i Wschodniej już nie tylko na poziomie analiz i strategii, ale konkretnych działań i wdrażanych polityk.

„Naszym celem jest dalsze zwiększanie atrakcyjności i otwartości naszych członków na współpracę międzynarodową z rozwiniętymi krajami europejskimi oraz tworzenie efektu domina w całym regionie” – wyjaśnia Zlatuse Novotna, przedstawicielka CEITEC Masaryk University, koordynatora projektu.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwierające projekt, które odbędzie się 25 maja 2021 r. Sesja plenarna ma charakter otwarty i będzie dostępna na platformie ZOOM. Aby wziąć w niej udział należy zarejestrować się do 18 maja 2021 r.

Link do formularza rejestracyjnego: https://www.ceitec.eu/kick-off-conference-of-alliance4life-actions/a4049

Alliance4Life to sieć wyróżniających się instytucji badawczych prowadzących badania w obszarze medycyny i zdrowia z siedzibą w Europie Środkowej i Wschodniej. Sojusz łączy liderów innowacji z obszaru life science z krajów UE-13. A4L_ACTIONS jest kontynuacją pomyślnie wdrożonego projektu Alliance4Life, który został zapoczątkowany w Brnie trzy lata temu i koordynowany przez CEITEC Masaryk University. Członkowie sieci wypracowali już dobre praktyki i przeprowadzili ich pilotaż z ich wykorzystaniem.

Partnerzy projektu:

 • Masaryk University (CEITEC MU –Central European Institute of Technology), Czechy (Koordynator)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (MUL), Polska
 • Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC –International Clinical Research Center), Czechy
 • Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences (BMC SAS), Słowacja
 • University of Zagreb School of Medicine (UZSM), Chorwacja
 • University of Tartu (TU), Estonia
 • Vilnius University –Faculty of Medicine (VU), Litwa
 • Latvian Institute of Organic Synthesis (LIOS), Łotwa
 • University of Ljubljana (UL), Słowenia
 • Semmelweis University (SU), Węgry
 • Medical University Sofia(MUS), Bułgaria
 • Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (UMFCD), Rumunia
 • Opublikowano: 10 maja 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP