Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020


Uniwersytet Medyczny w Łodzi zainaugurował dziś nowy rok akademicki. 

Wypełniona po brzegi Aula 1000 Centrum Dydaktycznego UM, gościła w swych progach pierwszorocznych studentów, doktorantów, pracowników nauki i administracji. 

Wśród honorowych gości znaleźli się m.in. : Wiceprezydent Łodzi, Adam Wieczorek, Przewodniczący Rady Miejskiej, prof. Marcin Gołaszewski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Paweł Czekalski, Rektorzy Łódzkich Uczelni, Członkowie Rady Uczelni, Przedstawiciele Duchowieństwa, delegaci Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego.

Doktoranci i studenci rozpoczynający naukę złożyli uroczyste ślubowania, a ich przedstawiciele przystąpili do aktu Immatrykulacji.

Rektor, prof. Radzisław Kordek w swoim inauguracyjnym wystąpieniu mówił o aktualnej sytuacji Uniwersytetu, przybliżył plany związane z jego dalszym rozwojem. Odniósł się również do Ustawy 2.0, reformującej polski system kształcenia wyższego -„Na płaszczyźnie naukowo – dydaktycznej atuty nowej ustawy wiążą się zapewne z wymiernym docenieniem rzetelnych osiągnięć naukowych, czy z podniesieniem jakości kształcenia, poprzez zmniejszenie masowości studiów. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy intensywnie, by starannie wdrożyć zapisy Ustawy w uczelniane życie. Jednak jaki będzie ten pierwszy rok nowych realiów, i w którym kierunku zmierzać będzie nasz Uniwersytet, zweryfikują nie tylko przepisy,  nie tylko czas,  ale przede wszystkim zrozumienie i solidarność nas wszystkich”.

Wykład inauguracyjny pt. „Dziecko z chorobą nowotworową: quo vadis medicinae” wygłosił prof. Wojciech Młynarski.

Artystycznym dopełnieniem inauguracji był – jak zwykle wyjątkowy – występ uczelnianego chóru, pod batutą prof. Anny Domańskiej.

Przemówienie inauguracyjne Rektora

Listy gratulacyjne

 

  • Opublikowano: 1 października 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!