Aktualności

Informacja Rektora w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć


Szanowni Państwo,

staramy się jak najlepiej przygotować do nowego roku akademickiego, który z uwagi na pandemię będzie czasem szczególnym, na pewno niełatwym.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi działalności uczelni medycznych, które obowiązywać będą z początkiem nowego roku akademickiego. Podstawowe wytyczne są znane. Zostały wypracowane, podczas telekonferencji zorganizowanej 2 września, w której udział wzięli rektorzy uczelni medycznych i przedstawiciele Ministerstwa.

Zostanie utrzymany przepis pozwalający na zrealizowanie 40% programu nauczania zdalnie.

W jednostkach nieklinicznych obowiązywać będą ogólne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, czyli zakrywanie nosa i ust, utrzymywanie dystansu społecznego, odkażanie dłoni. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, należy stosować maski zakrywające usta i nos. Przyłbice są dopuszczalne tylko wyjątkowo. Sytuacje, w których nie da się utrzymać zalecanego dystansu czy też nie można użyć maski, winny być traktowane jako wyjątkowe. Ponadto studenci są zobowiązani do zmiany obuwia na zmywalne i posiadania czystego i wyprasowanego fartucha, tam gdzie jest to wymagane. Jest to warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach. Niezależnie od odkażaczy, które zapewnia Uczelnia, zalecane jest posiadanie własnego środka odkażającego. Stanowiska nauki mają być systematycznie dezynfekowane, zarówno przez osoby sprzątające, ale także przez nauczycieli i studentów – każdorazowo po zakończeniu zajęć z daną grupą.

Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jaki i rektorzy uczelni medycznych, stoją na stanowisku, że niezbędne jest nauczanie medycznych przedmiotów praktycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Ministerstwo przygotowuje stanowisko w tej sprawie i wystąpi do dyrektorów szpitali o umożliwienie takiego nauczania. Jest to warunek zrealizowania programu nauczania, a tym samym uzyskania dyplomu uczelni. Studenci przebywający
w jednostkach ochrony zdrowia, podlegać będą przepisom epidemiologicznym obowiązującym w tych jednostkach, w zakresie podobnym do pracowników.

Decyzją Ministerstwa badania przesiewowe studentów uczelni medycznych w kierunku Covid-19, nie będą przeprowadzane. Od 3 września wprowadzono zmianę strategii walki z epidemią, skupiając się na testowaniu osób z objawami i osób z kontaktu. Badania przesiewowe – w tym studentów medycyny, nie są zalecane. Ocenia się, że na ten moment wykonywanie testów jest nieefektywne, przede wszystkim ze względu na niewielką wykrywalność zakażeń, niewspółmierną do ilości wykonywanych testów, których koszt jest bardzo wysoki (na 80.000 testów zrobionych kandydatom do sanatoriów, wykryto 70 zakażeń – koszt przeprowadzonych testów to prawie 20 mln złotych – a i tak nie ustrzegło to sanatoriów przed ogniskami zakażeń). Skuteczność i zasadność badań zapewnić mogłyby jedynie częste i systematycznie wykonywane testy. Jednak nawet jednorazowe przebadanie studentów w Polsce to dziesiątki milionów złotych – w przypadku uczelni medycznych i setki milionów – w przypadku uczelni pozostałych.

Część uczelni przyjmuje zasadę badania studentów przyjeżdżających z niektórych  państw, traktując ich jako potencjalną grupę ryzyka. Według Ministerstwa, nie ma konieczności badania studentów z czerwonych stref (oznaczałoby to np. przebadanie wszystkich studentów w Krakowie).

W najbliższych dniach ukaże się Zarządzenie Rektora w sprawie wytycznych dotyczących  prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ewentualne zmiany wynikające z aktualnej sytuacji i odgórnych przepisów, będziemy Państwu przekazywać na bieżąco.

Pozdrawiam,
Radzisław Kordek    

  • Opublikowano: 4 września 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP