Aktualności

ITS – ŚCIEŻKA DLA NAJLEPSZYCH


W dniu 15 października b.r. na terenie CDUM po raz kolejny odbyło się spotkanie inaugurujące program Indywidualnego Toku Studiów w roku akademickim 2018/2019.

Program ITS jest elitarnym sposobem łączenia studiów medycznych oraz badań naukowych realizowanych pod okiem najlepszych naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konkursowa procedura przyznawania miejsc ITS promuje jedynie najlepszych studentów każdego kierunku studiów.

Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych UM w Łodzi prof. Wojciech Fendler, a wśród zaproszonych gości byli: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich prof. Janusz Piekarski, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Marzenna Zielińska, Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego prof. Lech Pomorski oraz Prodziekani prof. Andrzej Bednarek, dr hab. Hanna Zielińska – Bliźniewska, dr hab. Mariusz Stępień.

Inauguracja była doskonałą okazją do spotkania się studentów rozpoczynających naukową ścieżkę z kolegami kontynuującymi i kończącymi realizację ITS, także do wymiany doświadczeń oraz prezentacji osiągnięć, sukcesów i korzyści wynikających ze studiowania w ramach ITS, które zaprezentowano podczas indywidualnych wystąpień.

  • Aleksandra Likońska – Edukacja medyczna i zaangażowanie studentów w jej kształtowanie
  • Adrianna Cieślak – ITS na Wydziale Wojskowo-Lekarskim i działania na rzecz społeczności studentów
  • Zuzanna Peła – Optymalizacja planu zajęć dzięki ITS
  • Arkadiusz Michalak – Granty i stypendia dla studentów

Podsumowaniem kolejnego roku akademickiego są 24 artykuły w recenzowanych czasopismach, ponad 30 prezentacji konferencyjnych (nie tylko na konferencjach studenckich…), ponad 20 nagród różnego stopnia na studenckich konferencjach naukowych, 5 stypendiów Ministra Zdrowia, 3 Diamentowe Granty, 8 grantów UMedu (przyznanych i realizowanych), Studencki Nobel,  inne nagrody i zgłoszenie patentowe.

  • Opublikowano: 18 października 2018
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!