Jak szyć?

Odcinek 10. Usuwanie szwów

18 lipca 2017

Odcinek 10. Usuwanie szwów

Ostat­ni odcinek w tej serii filmów poświę­cony jest tech­nice usuwa­nia szwów. […]

Odcinek 9. Szew ciągły śródskórny

18 czerwca 2017

Odcinek 9. Szew ciągły śródskórny

Jeśli pod­czas szy­cia danej rany szczegól­nie zależy Ci na dobrym efek­cie […]

Odcinek 8. Szew podskórny

14 czerwca 2017

Odcinek 8. Szew podskórny

Odcinek ten poświę­cony jest sposobowi zszy­wa­nia tkan­ki pod­skórnej z uży­ciem szwu […]

Odcinek 7. Szew ciągły skórny

11 czerwca 2017

Odcinek 7. Szew ciągły skórny

Mało cza­su + dłu­ga rana = wiele szwów? Niekoniecznie! Opanuj […]

Odcinek 6. Szew materacowy pionowy

7 czerwca 2017

Odcinek 6. Szew materacowy pionowy

W tym odcinku „Jak szyć?” dowiesz się, jak wykon­ać kole­jny, bard­zo […]

Odcinek 5. Szew pojedynczy węzełkowy

4 czerwca 2017

Odcinek 5. Szew pojedynczy węzełkowy

Czas najwyższy zszyć pac­jen­ta! Zaczy­namy od najbardziej ele­men­tarnego, ale zarazem sze­roko […]

Odcinek 4. Wiązanie węzłów chirurgicznych

31 maja 2017

Odcinek 4. Wiązanie węzłów chirurgicznych

Każdy chirurg musi mieć opanowane do per­fekcji wiązanie węzłów. W tym odcinku […]

Odcinek 3. Miejscowe znieczulenie skóry

28 maja 2017

Odcinek 3. Miejscowe znieczulenie skóry

Zan­im zaczniesz zakładać pac­jen­towi pier­wsze szwy, naucz się jak skutecznie […]

Odcinek 2. Jak wkładać sterylne rękawiczki chirurgiczne?

24 maja 2017

Odcinek 2. Jak wkładać sterylne rękawiczki chirurgiczne?

W tym odcinku zmo­ra wielu stu­den­tów – wkładanie steryl­nych rękaw­iczek. Jak […]

Odcinek 1. Narzędzia chirurgiczne

21 maja 2017

Odcinek 1. Narzędzia chirurgiczne

W pier­wszym odcinku dowiesz się, jakie narzędzia wchodzą w skład pod­sta­wowego zestawu chirur­gicznego i jak uży­wać ich w praw­idłowy sposób.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP