Tag: juvenes pro medicina

Juvenes Pro Medicina 2019

  • 19 marca 2019

Juvenes Pro Med­i­c­i­na to między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja dla stu­den­tów oraz młodych lekarzy orga­ni­zowana przez Stu­denck­ie Towarzyst­wo Naukowe UM w Łodzi.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP