Aktualności

Komunikat Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego


Szanowni Państwo,

w związku z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącymi ograniczenia pracy wykonywanej przez pracowników na terenie uczelni do zakresu niezbędnego jedynie do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-rektorow-w-zwiazku-z-ograniczeniem-obowiazku-swiadczenia-pracy-na-terenie-uczelni), wprowadzam do odwołania następujące zasady organizacji pracy:

1) Zobowiązuję kierowników następujących jednostek administracyjnych do ustalenia dyżurów pełnionych w miejscu pracy:

 1. Biuro Organizacji i Obsługi Zamówień Publicznych;
 2. Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne;
 3. Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów – Administracja Domów Studenta
 4. Dział Finansowy;
 5. Dział Płac i Zasiłków;
 6. Dział Spraw Osobowych;
 7. Dział Techniczny;
 8. Inspektorat BHP;
 9. Kancelaria Główna;
 10. Zwierzętarnia.

Wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury w ww. jednostkach organizacyjnych w okresach tygodniowych, w systemie rotacyjnym, co umożliwi zapewnienie ewentualnego zastępstwa w przypadku obowiązku poddania się kwarantannie przez dyżurującego pracownika.

2) Kanclerze i Kwestorzy zobowiązani są do pełnienia dyżurów naprzemiennie.

3) Pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych wykonują pracę zdalną w zakresie ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

4) W okresie zmniejszonego zakresu zadań jednostki poleca się pracownikom wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych (dotyczy to wyłącznie urlopów niewykorzystanych w latach ubiegłych).

5) Zalecam powstrzymanie się od prowadzenia korespondencji w formie papierowej
i korzystanie wyłącznie z systemów elektronicznych, w tym elektronicznej poczty służbowej, podpisów elektronicznych, elektronicznej platformy ePUAP, portalu procesowego Uczelni.

W zakresie nieustalonym w niniejszym komunikacie zastosowanie ma Komunikat z dnia
16 marca 2020 r.:  https://umed.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/

 

Prof. Radzisław Kordek, Rektor

 • Opublikowano: 18 marca 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!