Aktualności

Fundusze na badania i projekty w związku z pandemią COVID-19


Szanowni Państwo,

W związku z obecna sytuacją szereg europejskich instytucji utworzyło specjalne programy oraz podstrony, informujące o nowych naborach finansowania projektów, które mają na celu walkę z pandemią COVID-19. Większość z tych projektów realizowanych jest w tzw. szybkich ścieżkach. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem tych działań przedstawionym w tabeli.

Organizacja Opis Deadline
EIT Health Projekty: Zapraszamy do składania propozycji projektów dotyczących zarządzania i reagowania na pandemie. Nowe propozycje projektów dotyczące pandemii będą wymagać przedstawienia Expression of Interest do 27 maja 2020 r. Po jego akceptacji cały projekt musi zostać złożony do 8 lipca 2020 roku. Dokumenty ze wszystkimi kryteriami na temat składania wniosków dotyczących przeciwdziałania pandemii zostaną opublikowane do 14 kwietnia 2020, informacje znajdą państwo na stronie:

https://connections.eithealth.eu/business-plan-2021-calls-for-proposals

Networking: W ramach rozległej sieci EIT Health obejmującej badania, środowisko akademickie, przemysł i opiekę zdrowotną powstała strona oferująca publikację możliwości współpracy dla partnerów w całej Europie, aby walczyć z COVID-19: https://eithealth.eu/covid-19-community-response/

27 maja 2020
(1 etap)

8 lipca 2020
(2 etap)

European Commision Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na wybuch COVID-19. Podejmowane są zdecydowane działania w celu wzmocnienia sektorów zdrowia publicznego i złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. Mobilizujemy wszelkie środki, jakimi dysponujemy, aby pomóc państwom członkowskim w koordynowaniu krajowych reakcji i dostarczamy obiektywnych informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusa i skutecznych starań w celu jego powstrzymania. Wszystkie aktualności i informacje umieszczone zostały na nowej platformie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Informacje odnośnie projektów badawczo innowacyjnych w kontekście pandemii : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
(strona w budowie)

W związku z pandemią COVID-19 przedłużony został nabór:

Addressing low vaccine uptake ID: SC1-BHC-33-2020 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33-2020

04 czerwca 2020
Central European Initiative Aby zapewnić ukierunkowaną reakcję na globalną epidemię spowodowaną przez COVID-19, CEI z przyjemnością ogłasza nadzwyczajne zaproszenie do składania wniosków COVID-19 2020. Zaproszenie ma na celu szybkie zaspokojenie szczególnych potrzeb społeczności w państwach członkowskich Całkowity budżet w wysokości 600 000 EUR i zostanie przeznaczony na przyznanie wniosków w trzech obszarach interwencji:

  • Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED)
  • Edukacja i e-learning / kształcenie na odległość (EDU)
  • Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)

Kwalifikowalność:
Wszystkie podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe mające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim CEI, a także organizacje międzynarodowe / regionalne mogą ubiegać się o dotację CEI w wysokości do 100% wartości ich projektu oraz do maksymalnej kwoty 40 000,00 EUR . Szczególną uwagę zwrócimy na kraje CEI spoza UE.

Informacje: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

9 kwietnia 2020

 

European Space Agency Oferenci proszeni są o zaproponowanie projektów demonstracyjnych poświęconych wdrożeniu i demonstracji usług przedoperacyjnych, dotyczących opieki zdrowotnej lub edukacji.

Główne cele to:

Pomoc obywatelom oraz pracownikom służby zdrowia lub edukacji mieszkającym we Włoszech w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z epidemią koronawirusa;

Wspieranie rozwoju i przyjmowania usług w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji w celu wsparcia włoskiej społeczności w reagowaniu na epidemię koronawirusa;

Wykazanie korzyści płynące z wykorzystania zasobów kosmicznych zintegrowanych z innymi innowacyjnymi technologiami w tych wyjątkowych okolicznościach;

Oferowanie podmiotom gospodarczym możliwość wdrażania i demonstrowania rozwiązań aplikacyjnych opartych na przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla obywateli, władz lokalnych i przedsiębiorstw.

Proponowane usługi zostaną wdrożone we Włoszech i można je dodatkowo zademonstrować na innych obszarach geograficznych stojących przed podobnymi wyjątkowymi wyzwaniami.

ESA poniesie do 50% dopuszczalnego kosztu (do maksymalnej szacunkowej kwoty 1 000 000 euro). Pozostała część musi zostać sfinansowana przez Oferenta poprzez bezpośrednie i / lub pośrednie współfinansowanie z sektora prywatnego i / lub przez użytkowników na podstawie uzgodnionych warunków.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://business.esa.int/funding/invitation-to-tender/space-response-to-covid-19-outbreak

20 kwietnia 2020
Narodowe Centrum nauki Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Środki przeznaczone będą przede wszystkim na badania podstawowe związane z:

  • patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
  • mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
  • psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

14 kwietnia 2020

 

Covid Challange Na podstawie zapotrzebowania opisanego przez samych medyków Covid Challange stworzyło bazę wyzwań i poszukuje niecodziennych, potencjalnie improwizowanych pomysłów na urządzenia, ale też innowacyjnych procedur i metod działania, które będą odpowiedzią na te potrzeby.

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, inżynierem, czy masz własny start up albo innowacyjną firmę, dołącz do Covid Challange i wesprzyj personel medyczny w walce z epidemią, szczegółowe informacje: https://covidchallenge.pl/

Nabór ciągły

 

  • Opublikowano: 2 kwietnia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP