Aktualności

Kwalifikowalność kosztu ubezpieczenia OC w projektach badawczych NCN


Szanowni Państwo,

informujemy, że od aktualnie otwartych konkursów Narodowego Centrum Nauki, ogłoszonych 15 września 2021 r., w przypadku projektów prowadzonych z udziałem pacjentów lub materiału biologicznego pobranego od osoby do celów naukowych, koszt ubezpieczenia OC dla eksperymentu medycznego jest kosztem koniecznym dla projektu ale NIEKWALIFIKOWALNYM w ramach Innych Kosztów Bezpośrednich projektumoże być poniesiony wyłącznie z kosztów pośrednich projektu. (Źródło: Załącznik do uchwały Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r.) Powyższy obowiązek nakłada ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany także w zakresie realizacji eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych i weszła w życie z dniem 01.01.2021 r.

W związku z powyższym zaplanowanie kosztu OC w ramach Innych Kosztów Bezpośrednich skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.

W ślad za Biurem ds. Nieruchomości informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi zawarł umowę generalną w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny. Ubezpieczenie spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2412), dalej zwanym Rozporządzeniem. Umowa dotyczy eksperymentów prowadzonych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni.

  • Opublikowano: 29 października 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP