PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Komunikaty

KOMUNIKAT Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Szanowni Państwo – Członkowie PKZP

W związku z nasilającym się procesem zakażeń w terminie 1.02-28.02.2022r Kasa PKZP będzie pracować zdalnie.

Celem ustalenia rodzaju transakcji: pożyczka długoterminowa, chwilówka, wpłaty gotówkowe prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z n/w osobami

Przewodnicząca PKZP: 887 189 528, lub
Kasjer: 785 911 519.

Jednocześnie informujemy Szanownych Państwa-Członków PKZP, że pozyskiwanie wszelkich informacji i druków kasy koleżeńskiej odbywa się w następujący sposób:

Strona główna UMED
Pracownik (pasek narzędziowy)
Organizacje pracownicze
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zarząd PKZP

 


 

KOMUNIKAT Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Szanowni Państwo – Członkowie PKZP

Informujemy  o zmianie lokalizacji Kasy PKZP, jesteśmy do Państwa dyspozycji przy Pl. Hallera 1 w budynku 1B, piętro I pokój 106, tel. (42) 272 50 43  ;785 911 519
poniedziałek, godz. 8.00-12.30
środa, godz. 10.30-15.00

Jednocześnie informujemy Szanownych Państwa-Członków PKZP, że pozyskiwanie wszelkich informacji i druków kasy koleżeńskiej odbywa się w następujący sposób:
Strona główna UMED -> Pracownik (pasek narzędziowy) -> Organizacje pracownicze -> Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zarząd PKZP

 


 

 

KOMUNIKAT
Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Nr 1/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo – Członkowie PKZP

W związku z sytuacją stanu epidemicznego w Kraju, w trosce o Państwa i swoje zdrowie PKZP będzie realizować wypłaty tylko drogą elektroniczną. Prosimy o wyrozumiałość. Ewentualne spłaty zadłużeń prosimy realizować poprzez zlecenia bankowe. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dniach i godzinach dotychczasowych dyżurów. Prosimy jednak o unikanie bezpośrednich kontaktów dla wspólnego bezpieczeństwa.

Zarząd PKZP

 


 

KOMUNIKAT
Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Szanowni państwo – Członkowie PKZP

Zarząd PKZP uprzejmie informuje, że wybory nowych Władz Kasy wyłoniły do poszczególnych funkcji następujące osoby:

Pani Elżbieta Janiszewska  – Przewodnicząca
Pani Dagmara Barańska-Tarkowska – Z-ca Przewodniczącej
Pani Magdalena Gawrońska  – Sekretarz /Skarbnik
Pani Agnieszka Wójcik – Komisja Rewizyjna
Pani Halina Gąsińska  – Komisja Rewizyjna

Zgodnie z wcześniejszą informacją nowe kierownictwo PKZP rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia  2020 r.

Zarząd

 

 


 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ przy UM

W dniu 3 lipca br., odbyło się Walne Zebranie Członków PKZP.

Zgodnie z przyjętym programem
1.Sprawozdanie za rok 2018,
2.Wybór nowych przedstawicieli do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.Sprawy bieżące – dyskusja

Zebrani zapoznali się i przyjęli
– sprawozdanie za rok  2018;
– dokonali wyboru nowych przedstawicieli do

Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a mianowicie:

  • do pełnienia funkcji Przewodniczącej PKZP została wybrana kol. Elżbieta Janiszewska,
  • do pełnienia funkcji Z-cy – brak zgłoszeń
  • do pełnienia funkcji Skarbnika –brak zgłoszeń
  • do Komisji Rewizyjnej – brak zgłoszeń

Z uwagi na brak innych zgłoszeń głosowano:
– za wyborami uzupełniającymi,  które przeprowadzone zostaną na walnym zebraniu we wrześniu br;
– za umieszczeniem komunikatu dot.terminu zgłaszania kandydatów.

Innych wolnych wniosków nie było.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad –Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków PKZP podziękowała wszystkim zebranym.

Zarząd PKZP

 

 


 

ZARZĄD
PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ
przy UM  informuje, że

dnia 3 lipca b.r. o godzinie 14.30 w Sali nr 33 budynku 1B przy Pl. Hallera 1 odbędzie się walne zebranie członków Kasy, na które serdecznie zapraszamy.

 

W programie zebrania:

  1. Sprawozdanie za rok 2018,
  2. Wybór nowych przedstawicieli do
  3. Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. Sprawy bieżące – dyskusja

 

Czas trwania posiedzenie ok. 1 godz.

 

Za Zarząd

Przewodnicząca PKZP – E. Janiszewska,

Z-ca Przewodniczacego PKZP – M. Kostanek

 

Uwaga:

  1. w związku z kończącym się okresem kadencji Zarządu prosimy o zgłaszanie kandydatur do funkcji:– przewodniczącego, – zastępcy przewodniczącego,– skarbnikai– członków Komisji Rewizyjnej.Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Kasy ( adres: Pl. Hallera 1, blok 1B pok. 130) lub drogą mailową na adres: elzbieta.janiszewska@umed.lodz.pl. Nowe kierownictwo PKZP rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2020 r., wobec czego do tego czasu kandydaci powinni być wybrani oraz winni przejąć obowiązki z uwzględnieniem uwiarygodnienia swoich funkcji w banku,
  2. ponadto oczekujemy także na wszelkie Państwa uwagi i sugestie dotyczące działalności Kasy a zwłaszcza regulacji zawartych w naszym Statucie.

 


 

 

 

K O M U N I K A T

Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Nr 1/2019

Szanowni Państwo – Członkowie PKZP

W związku z coraz częściej pojawiającymi się sytuacjami wnioskowania przez Członków PKZP częściowej wypłaty wkładów członkowskich – Zarząd tut. Kasy informuje Szanownych Państwa, Członków kasy koleżeńskiej, że Statut przewiduje taką możliwość w ograniczonych przypadkach (pkt 8), a mianowicie:

– po przekroczeniu wysokości wkładu własnego kwoty najwyższej

pożyczki, t.j. 10.800 zł;

– „…na umotywowany pisemny wniosek…” .

Statutową powinnością PKZP jest gromadzenie wkładów członkowskich celem możliwości udzielania pożyczek, a przystąpienie do Kasy jest równoznaczne z akceptacją warunków Statutu.

Uszczuplanie puli członkowskiej może doprowadzić do utraty płynności wypłat i jak to miało już miejsce w przeszłości – oczekiwania na przydział pożyczki.

Zarząd, kierując się, niezbędnością podtrzymania dobrej kondycji Kasy, w tym płynności wypłat będzie sugerował przyszłym wnioskodawcom odstąpienie od zamiaru wycofania wkładów, a w przypadku kategorycznego żądania – decyzji o całkowitym wycofaniu wkładów i wystąpienia z PKZP.

W aktualnej sytuacji Zarząd podjął decyzję o wyznaczeniu wnioskodawcom po naruszeniu wkładu własnego 1-go roku okresu karencyjnego dla ubiegania się o przyznanie kolejnej pożyczki.

 

Zarząd PKZP

 


 

K O M U N I K A T

Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Nr 2/2019

Szanowni Państwo – Członkowie PKZP

 

Zarząd PKZP uprzejmie przypomina, że Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przewiduje możliwość reaktywacji pożyczki długoterminowej w wyjątkowych sytuacjach wymagających uzasadnienia z zachowaniem przepisu pkt 21 Statutu, t.j. maksymalnego zadłużenia kwotą trzech rat poprzedniej pożyczki określonych w deklaracji na wniosku.

Z uwagi na znaczne uszczuplenie puli członkowskiej związane z odejściem na emeryturę bardzo licznej grupy pracowników z długim stażem członkowskim (zatem i znacznym wkładem własnym), Zarząd Kasy nie będzie rozpatrywał wniosków o przydzielenie nowej pożyczki bez zachowania przywołanej wyżej zasady.

 

Zarząd PKZP

 

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP