KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Władze

Zarząd Kasy Zapo­mogowo-Poży­czkowej przy UM

Prze­wod­niczą­ca

Elż­bi­eta Janiszews­ka 887, 189 528
Pl. Hallera, budynek 1B, piętro II pok. 214

Z‑ca Prze­wod­niczącej

Mag­dale­na Gawrońs­ka, 42 2725025
Pl. Hallera, budynek 1B, piętro I pok. 131

Skarb­nik

Krysty­na Chrzan 42 2725073

Sekre­tarz

Dag­mara Barańs­ka-Tarkows­ka 42 2725831

Komis­ja Rewiz­yj­na

Prze­wod­niczą­ca

Agniesz­ka Gutows­ka

Członkowie  

Michał Raczkows­ki
Gabriela Zawa­da

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP