PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Władze

Przewodnicząca
Elżbieta Janiszewska, 42 272 51 88

Z-ca Przewodniczącej
Mariusz Kostanek, 42 272 58 46

Sekretarz/Skarbnik
Artur Ulatowski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Wójcik

Obsługa Kasy
Księgowe: Mariola Pyciak, Grażyna Nowak
Kasjer: Anna Skomorowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!