Aktualności

Uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz nadanie symboli zawodowych absolwentom kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo


18 stycznia 2019 r., odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz nadania symboli zawodowych absolwentom Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, roku akademickiego 2017/2018.

Dyplomy otrzymało 423. absolwentów.

W wydarzeniu uczestniczyły Władze Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia – prof. Tomasz Kostka, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa – dr hab. prof. nadzw. Ewa Borowiak, Prodziekani i Pełnomocnicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Władze pozostałych Wydziałów Uczelni, a także przedstawiciele Władz samorządu terytorialnego, Władze i przedstawiciele organizacji środowisk pielęgniarek i położnych, zasłużone pielęgniarki i położne oraz bardzo licznie przybyli członkowie rodzin i bliscy absolwentów.

Podczas uroczystości uhonorowano absolwentów wyróżniających się najwyższą średnią ocen, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Władze Wydziału. Za działalność na rzecz Uniwersytetu Medycznego wyróżniono absolwentów Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Władze Oddziału. Ponadto fundatorami nagród dla najlepszych absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo były: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Wręczone zostały również nagrody za osiągnięcia sportowe przyznane przez Akademicki Związek Sportowy.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

  • Opublikowano: 21 stycznia 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!