Aktualności

Wyróżnienie Wydziału Nauk Medycznych PAN Laur Medyczny im. Dr Wacława Mayzla.


Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2020 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, ustanowionych w 1999 r. Na jesiennym Zebraniu Plenarnym Wydziału zostaną rozpatrzone wnioski zgłoszonych kandydatur do Lauru.

Harmonogram honorowego wyróżnienia Wydziału Nauk Medycznych PAN dla studentów pracujących naukowo – „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” Edycja 2020, prezentuje się następująco:

01 kwiecień – 8 maj 2020 r. Składanie przez kandydatów kompletu dokumentów tj.:
1. Wypełnionego i podpisanego przez kandydata 2 egzemplarzy wniosku – dostępnego na stronie internetowej Uczelni; Dodatkowo, przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl
2. Pełny tekst pracy,
3. Uzasadnienie merytoryczne – udokumentowane lub potwierdzone przez np. opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego lub inną osobę nadzorującą realizacje badań,
4. Opis udziału kandydata/ów w realizacji badań i w przygotowaniu tekstu do druku oraz
5. Jeśli wniosek nie obejmuje wszystkich autorów pracy, komentarz na ten temat.
UWAGA:
1. W przypadku, gdy jest więcej niż jeden autor zgłaszanej pracy, wniosek obligatoryjnie powinien być podpisany przez każdego z autorów.
2. Do wniosku mogą być załączone dodatkowe dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata, związane ze zgłoszoną pracą.
Miejsce składania dokumentów: Centrum Wsparcia Nauki ul. Muszyńskiego 2, Joanna Włodarczyk, Paulina Hejduk
11 maj – 14 maj 2020 r. I etap – wybór spośród złożonych wniosków i przekazanie do zaopiniowania przez JM Rektora trzech najlepszych kandydatów przez Senacką Komisję ds. Nauki i Nagród
do 21 maja 2020 r. II etap – wybór najlepszego kandydata przez JM Rektora do uczestnictwa w  ubieganiu się o „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”
do 31 maja 2020 r. Przekazanie przez Centrum Wsparcia Nauki wniosku wyłonionego kandydata wraz z opinią JM Rektora,  do Wydziału Nauk Medycznych PAN przyznającego honorowe wyróżnienie „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” (w 2 egz. i dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: Boguslawa.Rzeczkowska@pan.pl
jesień 2020 r. Wydział Nauk Medycznych PAN – rozpatrzenie wniosków zgłoszonych kandydatur na Zebraniu Plenarnym po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Nagród oraz podanie do publicznej wiadomości komunikatu o wyróżnieniu

 

Załączniki

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!