Aktualności

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla 2022


Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2022 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo  – „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” – ustanowionych w 1999 r. Na jesiennym Zebraniu Plenarnym Wydziału zostaną rozpatrzone wnioski zgłoszonych kandydatur.

Harmonogram edycji 2022

21 marca – 6 maja 2022 r. Składanie przez kandydatów kompletu dokumentów, tj.:
1. wypełnionego i podpisanego przez kandydata 1 egzemplarza wniosku – dostępnego na stronie internetowej uczelni; dodatkowo przesłanie wniosku w wersji elektronicznej na adres: nauka.cwn@umed.lodz.pl (dopisek w temacie: „Laur – imię i nazwisko”,
2. pełnego tekstu pracy,
3. uzasadnienia merytorycznego – udokumentowanego lub potwierdzonego przez np. opiekuna naukowego lub opiekuna koła naukowego lub inną osobę nadzorującą realizację badań,
4. opisu udziału kandydata/ów w realizacji badań i w przygotowaniu tekstu do druku,
5. komentarza jeśli wniosek nie obejmuje wszystkich autorów pracy.
UWAGA! Do wniosku mogą być załączone dodatkowe dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata związane ze zgłoszoną pracą.Miejsce składania dokumentów: Centrum Wsparcia Nauki, ul. Muszyńskiego 2 – mgr Joanna Włodarczyk, dr n. med. Paulina Hejduk
9 maja – 18 maja 2022 r. I etap – wybór spośród złożonych wniosków i przekazanie do zaopiniowania przez JM Rektora trzech najlepszych kandydatów przez Komisję ds. Zarządzania Nauką.
do 25 maja 2022 r. II etap – wybór najlepszego kandydata przez JM Rektora do uczestnictwa w  ubieganiu się o „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”.
do 31 maja 2022 r. Przekazanie przez Centrum Wsparcia Nauki wniosku wyłonionego kandydata, wraz z opinią JM Rektora, do Wydziału Nauk Medycznych PAN (w 1 egz. i dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: Boguslawa.Rzeczkowska@pan.pl)
jesień 2022 r. Wydział Nauk Medycznych PAN – rozpatrzenie wniosków zgłoszonych kandydatur na Zebraniu Plenarnym po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Nagród oraz podanie do publicznej wiadomości komunikatu o wyróżnieniu.

Kontakt: Zespół Centrum Wsparcia Nauki

 

  • Opublikowano: 21 marca 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP