Aktualności

Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych PAN – nabór wniosków


Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, iż w 2022 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

I. Nagroda Wydziałowa za wyróżniające się prace, które mają szczególne znaczenie dla postępu nauk medycznych, klinicznych i podstawowych.

Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe, za prace opublikowane w ciągu ostatnich 3 lat. W przypadku nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być mniejszy niż 25%.

Nagroda może być przyznana za jedną publikację lub za cykl prac, jednak nieprzekraczający 3-5 pozycji. Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; powinny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych

Wnioski do Wydziału zgłasza Rektor w oparciu o opinię Rady Naukowej Dyscypliny, dlatego termin składania wniosków do Centrum Wsparcia Nauki to 6 maja 2022 r.

Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl, w tytule wiadomości wpisując: „nagroda wydziałowa PAN – imię i nazwisko”.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania do Wydziału wniosków o nagrody naukowe (w 2 egz. i dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: Boguslawa.Rzeczkowska@pan.pl) upływa z dniem 31 maja 2022 r.

  • Opublikowano: 21 marca 2022
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP