Aktualności

Zaproszenie na Koncert Chórów Akademickich


Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wys­tąpi pod­czas Kon­cer­tu Chórów Aka­demic­kich, który odbędzie się w ramach XXI Fes­ti­walu Nau­ki, Tech­ni­ki i Sztu­ki w Łodzi. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Łódzkie Towarzyst­wo Naukowe.

15 maja 2022, godz. 17:00, Koś­ciół św. Mateusza, ul. Piotrkows­ka 283 w Łodzi.

Wstęp wol­ny

  • Opublikowano: 11 maja 2022
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP