Aktualności

Zaproszenie na wykład otwary prof. Monica Gaddis (USA)


W imie­niu Zakładu Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof serdecznie zaprasza­my na wykład otwarty w for­mu­la inter­ak­ty­wnej.
Miejsce: Aula Zachod­nia Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego UM w Łodzi ul. Pomors­ka 251
Ter­min: 15 listopa­da 2019 r., godz. 15:00–16:30
Wykład­ow­ca: prof. Mon­i­ca Gad­dis (USA) https://med.umkc.edu/dir/Gaddis-Monica/
Tem­at: Suc­cess­ful Research with Lim­it­ed Resources
 
  • Opublikowano: 8 listopada 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP