Aktualności

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznane!


Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznał kolejny grant naukowy. Laureatką III edycji grantów naukowych dla nauczycieli akademickich została prof. Agnieszka Piastowska – Ciesielska, Kierownik Zakładu Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych (wysokość grantu: 70 000 zł).

Prof. Piastowska-Ciesielska realizuje projekt, którego celem jest ocena wpływu niskich dawek mykotoksyn: zearalenonu i fumonizyny B1 (ZEA i FB1) oraz hiperglikemii na komórki nowotworowe gruczołu krokowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w proliferacji i migracji i odpowiedzi komórek na stres oksydacyjny.

Przypominamy, że granty przyznawane są zgodnie z Zarządzeniem 25/2020 z 18 marca 2020 r. Mogą się o nie ubiegać nauczyciele akademiccy, których projekt badawczy, spełnia łącznie następujące warunki:

  • został złożony do agencji, towarzystwa albo fundacji krajowej (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Nauki Polskiej) lub międzynarodowej (np. European Research Council), przyznających w drodze konkursu środki finansowe na badania naukowe;
  • uzyskał pozytywne oceny na pierwszym etapie ewaluacji konkursowej, a decyzję o nieprzyznaniu środków na jego realizację podjęto na drugim etapie oceny wniosku;
  • został poprawiony i ponownie złożony;
  • wymaga szybkiej ścieżki finansowania, tj. finansowania badań wstępnych w okresie oczekiwania na decyzję o finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Wysokość grantu może stanowić do 20% kosztów bezpośrednich deklarowanych w pierwszym roku realizacji projektu, z pominięciem kosztów aparatury i wynagrodzeń.

Zachęcamy do składania wniosków w kolejnych edycjach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki:
dr n. med. Paulina Hejduk
e-mail: paulina.hejduk@umed.lodz.pl
tel. +48 723 991 190

  • Opublikowano: 23 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP