Aktualności

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich.

Grant naukowy może zostać przyznany nauczycielowi akademickiemu, którego projekt badawczy, spełnia łącznie następujące warunki:

  • został złożony do agencji, towarzystwa albo fundacji krajowej (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Nauki Polskiej) lub międzynarodowej (np. European Research Council), przyznających w drodze konkursu środki finansowe na badania naukowe;
  • uzyskał pozytywne oceny na pierwszym etapie ewaluacji konkursowej, a decyzję o nieprzyznaniu środków na jego realizację podjęto na drugim etapie oceny wniosku;
  • został poprawiony i ponownie złożony;
  • wymaga szybkiej ścieżki finansowania, tj. finansowania badań wstępnych w okresie oczekiwania na decyzję o finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Wysokość grantu naukowego może stanowić do 20% kosztów bezpośrednich, deklarowanych w pierwszym roku realizacji projektu, z pominięciem kosztów aparatury i wynagrodzeń.

Wnioski o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z załącznikami należy składać do dnia 15.01.2021r. wyłącznie przy użyciu elektronicznej poczty służbowej na adres ncn.cwn@umed.lodz.pl.

Szablon wniosku w wersji edytowalnej jest udostępniony w Intranecie – zakładka Dokumenty udostępnione przez jednostkę Centrum Wsparcia Nauki

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki
Dr n. med. Paulina Hejduk
e-mail: paulina.hejduk@umed.lodz.pl
tel. +48 723 991 190

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
  2. WNIOSEK o przyznanie grantu naukowego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich
  • Opublikowano: 23 grudnia 2020
Podziel się na:
Tagi: ,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!