Aktualności

HORYZONT EUROPA – KLASTER 1: ZDROWIE


Klaster Zdrowie skupia się na opiece zdrowotnej na międzynarodowym poziomie Unii Europejskiej, jest częścią II filaru programu Horyzont Europa. Projekty mają skupiać się na zarządzaniu, unowocześnianiu i innowacyjności opieki zdrowotnej, co wyraża 6 kierunków rozwoju programu. W ramach klastra finansowane będą projekty badawcze zgłaszane przez międzynarodowe konsorcja, granty przewidziane są również dla inwestycji w badania i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Horyzont Europa wspiera partnerstwo między inwestującymi i fundującymi badania i innowacje (R&I).

Klaster uwzględnia 6 kierunków rozwoju i związane z nimi projekty:
1. Utrzymanie zdrowia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie
Kierunek skupia się na 3 tematach: Rozwój badań i innowacji w kierunku molekularnego i neurologicznego rozumienia zdrowia psychicznego i chorób umysłowych, Wspieranie cyfrowego rozwoju i alfabetyzmu zdrowotnego obywateli, Tworzenie „mapy” spersonalizowanej prewencji
2. Życie i praca w promującym zdrowie środowisku
Skupia się na 3 tematach: Ekspozycja na pola elektromagnetyczne (EMF) a zdrowie (projekty do 8mln Euro), Jakość powietrza w pomieszczeniach a zdrowie (projekty do 8mln Euro), Wpływy zmiany klimatu na zdrowie: koszty i korzyści z działań lub ich braku (projekty do 10mln Euro)
3. Stawianie czoła chorobom i redukowanie ciężaru choroby
Skupia się na 5 tematach badawczych: Poprawiona opieka wspierająca, paliatywna, po przeżyciu i u schyłku życia pacjentów onkologicznych (projekty do 6mln Euro), Budowa europejskiej platformy innowacji dla ponownego wykorzystania produktów medycznych (projekty do 25mln Euro), Innowacyjne podejście do zwiększania badań nad chorobami związanymi z biedą w Afryce subsaharyjskiej (projekty do 8mln Euro), Kliniczna walidacja rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w leczeniu i opiece (projekty do 6mln Euro), Spersonalizowana medycyna i choroby zakaźne: rozumienie indywidualnej odpowiedzi organizmu gospodarza na wirusy np.SARS-CoV-2 (projekty do 7mln Euro)
W tym kierunku są też 2 akcje wspierające i koordynujące: „Mapa” stworzenia europejskiej kooperacji One Health na temat odporności na drobnoustroje (projekty do 1mln Euro), Budowa europejskiego partnerstwa dla przygotowania pandemicznego (projekty do 2mln Euro)
4. Zapewnianie dostępu do innowacyjnej, przyjaznej środowisku i wysokiej jakości opieki medycznej
Skupia się na 3 tematach: Podnoszenie jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta (projekty do 5mln Euro), Narzędzia wsparcia decyzyjnego oparte na danych dla lepszego dostarczania opieki zdrowotnej i kształtowania polityki ze szczególną uwagą na nowotwory (projekty do 10mln Euro), Sieć zamawiających innowacje w opiece zdrowotnej (projekty do 5mln Euro)
5. Wykorzystywanie potencjału nowych narzędzi, technologii i rozwiązań cyfrowych dla zdrowego społeczeństwa
Skupia się na 3 tematach: Inteligentne urządzenia i ich implementacja w chirurgii w środowiskach o ograniczonych zasobach (projekty do 6mln Euro), Nowa generacja zaawansowanych terapii leczących powszechne i obciążające choroby z niezaspokojonymi potrzebami medycznymi (projekty do 6mln Euro), Innowacyjne narzędzia do użytku i re-użytku danych zdrowotnych, w szczególności elektronicznych kart zdrowia i rejestrów pacjentów (projekty do 8mln Euro)
6. Utrzymanie innowacyjnego, przyjaznego środowisku i globalnie konkurencyjnego przemysłu związanego ze zdrowiem
Skupia się na 3 tematach: Zielone farmaceutyki (projekty do 8mln Euro), Opracowanie, nabywanie i odpowiedzialne zarządzanie środkami przeciwdrobnoustrojowymi (projekty do 2mln Euro), Promowanie zaufanego znaku mHealth w Europie: przystosowanie specyfikacji technicznych dla jakości i niezawodności aplikacji zdrowotnych i wellness (projekty do 2mln Euro)

Konkurs na najbliższy, dwuletni program pracy dla wszystkich 24 tematów rusza 23 czerwca i zamyka się 21 września.

  • Opublikowano: 8 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP