Aktualności

Horyzont Europa – ogłoszone konkursy!


Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który zastąpi program Horyzont 2020. Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. 2 lutego 2021 r. Komisja Europejska wraz z prezydencją portugalską dokonały symbolicznego otwarcia nowego programu.

Na kwotę tę składa się m.in. 5,4 mld euro (w cenach bieżących) z instrumentu NextGenerationEU, przeznaczone na przyspieszenie odbudowy Unii i poprawienie jej odporności na przyszłe kryzysy, a także dodatkowe 4,5 mld euro (w cenach bieżących). Stanowi to wzrost o 30 proc. w stosunku do kończącego się programu Horyzont 2020 (porównanie programu HEU z programem H2020 dla UE-27, w cenach stałych) i sprawia, że Horyzont Europa będzie najbardziej ambitnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji w historii UE.

W programie Horyzont Europa (2021-2027) największa część budżetu przypisana została drugiemu filarowi programu oraz zdefiniowanym w nim klastrom. W ramach poszczególnych klastrów wkrótce ogłoszone zostały konkursy, w których międzynarodowe konsorcja będą składać wnioski do tematów określonych przez Komisję Europejską w Programach Pracy.

Szczególnie zachęcamy do zapoznania się ze tematami konkursów w klastrze (pdf po kliknięciu w link):

Więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na portalu Komisji Europejskiej, w zakładce Work programme & call documents.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które planują złożyć wniosek do programu Horyzont Europa zarówno w Klastrze Zdrowie, jak i w innych Klastrach do kontaktu z Działem Projektów Międzynarodowych UMED.

  • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP