Aktualności

Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do Narodowego Centrum Nauki (raportów, aneksów i innych)


Informujemy, że w celu ułatwienia wykonywania Beneficjentom obowiązków wynikających z Umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych), również tych, w których zapisy umów wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej), Narodowe Centrum Nauki uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe, raporty roczne, aneksy i pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców grantów jeśli zostaną one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SktytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Powyższe ułatwienie należy traktować jako uprawnienie, a nie obowiązek. Wypełnienie obowiązków umownych w formie dotychczas zastrzeżonej w treści umowy grantowej (np. złożenie raportu rocznego czy końcowego w formie papierowej) będzie w pełni uznawane przez Centrum.

Centrum zachęca jednak do przesyłania wszelkiej korespondencji w formie elektronicznej. Link do pisma Dyrektora NCN ws. przesyłania dokumentów do Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie przypominamy:

Wydłużeniu uległ termin składania raportów: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-raporty-roczne-i- koncowe?language=pl

Rekomendujemy rozważenie przełożenia wyjazdów finansowanych w ramach wszystkich konkursów NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-komunikat-ws-wyjazdow-do-zagranicznych-osrodkow-naukowych? language=pl

Kontakt z pracownikami NCN możliwy jest jedynie w formie mailowej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-13-utrudniony-kontakt-z-pracownikami

Dziennik Podawczy NCN pracuje w innych godzinach: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-zmiana- godzin-pracy-dziennika-podawczego

Załączniki:

  1. Pismo Dyrektora NCN ws. przesyłania dokumentów do NCN
  • Opublikowano: 20 marca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!