Inwestycje

Budowa windy w budynku nr 1 przy Placu Hallera 1

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Budowa windy w budynku nr 1 przy Placu Hallera 1
Okres realizacji projektu: lipiec 2013 – październik 2013
Kierownik projektu: Witold Olszewski
Inspektor nadzorujący projekt: Łukasz Liberek

Budżet projektu: 404.785 zł
Źródła finansowania projektu:
– PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): 175.000 zł
– wkład własny: 229.785 zł

Opis projektu:

  1. Lokalizacja projektu: Łódź, Pl. Hallera 1
  2. Cel projektu:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi stawia sobie za cel stworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a przede wszystkim wyrównanie ich szans edukacyjnych. Ideą przedsięwzięcia było dostosowanie posiadanej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja zapewnia takim osobom dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku, tym samym usprawnia komunikację wewnątrz obiektu.

  1. Zakres projektu:

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa jednego z budynków kompleksu dydaktycznego Uczelni o szyb dźwigowy, osobowy wraz z przedsionkiem wejściowym. Ponadto, prace adaptacyjne objęły zagospodarowanie terenu, w tym przebudowę zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Nawierzchnie chodników wykonane zostały z materiałów niepowodujących poślizgu, dodatkowo zlikwidowano krawężniki. W pobliżu wejścia do windy utworzono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!