Inwestycje

Strona główna » Uczelnia » Inwestycje » Zakończone inwestycje

Zakończone inwestycje

IMG_8434
Medi­Hub
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

_MG_3683
CKD2 — budowa Zespołu Porad­ni Spec­jal­isty­cznych – cz. 1
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

IMG_20210521_154945
Zapewnie­nie ciągłoś­ci pro­ce­su dydak­ty­cznego poprzez dos­tosowanie budynku Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 do potrzeb Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu
Lokaliza­c­ja:

Łódź, Żeligowskiego 7/9

IMG_1676
Remont parkingu i izo­lac­ja ścian w budynku Rek­toratu
Lokaliza­c­ja:

Łódź, Al. Koś­ciusz­ki 4, Rek­torat

Anatomia i Histologia
Anato­mia i His­tolo­gia
Lokaliza­c­ja:

Łódź, Żeligowskiego 7/9

cjo
Remont wybranych pomieszczeń przy Placu Hallera
Lokaliza­c­ja:

Łódź, Pl. Hallera 1B, piętro III

_MG_9428
Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych oraz Hos­tel
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

WP_20170301_11_50_29_Pro_1280x722
Kom­plek­sowa ter­mo­mod­ern­iza­c­ja wybranych budynków Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — etap III
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251, ul. Jaracza 63

Biblioteka1
Prze­bu­dowa i rozbu­dowa budynku bib­liote­ki
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Muszyńskiego 2

26
Remont gen­er­al­ny Domu Stu­den­ta nr 4
Lokaliza­c­ja:

Łódź, pl. Hallera 1

DSC_0054
Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (CKD)
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

kolegium
Ter­mo­mod­ern­iza­c­ja budynku Col­legium Anatomicum
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Naru­tow­icza 60

12
Budowa windy w budynku nr 1 przy Placu Hallera 1
Lokaliza­c­ja:

Łódź, Pl. Hallera 1

5
Kom­plek­sowa ter­mo­mod­ern­iza­c­ja wybranych budynków Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – etap II
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Lumum­by 5, ul. Rodzeńst­wa Fibaków 2, ul. Pomors­ka 251

6
Cen­trum Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

SONY DSC
Kom­plek­sowa ter­mo­mod­ern­iza­c­ja wybranych budynków Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – etap I
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Muszyńskiego 1, ul. Muszyńskiego 2, pl. Hallera 1, ul. Żeligowskiego 7/9

Genetyka
Gene­ty­ka Klin­icz­na i Lab­o­ra­to­ryj­na
Lokaliza­c­ja:

Łódź, ul. Pomors­ka 251

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP