Inwestycje

Zakończone inwestycje

MediHub
Lokalizacja:

Łódź, ul. Pomorska 251

CKD2 – budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych – cz. 1
Lokalizacja:

Łódź, ul. Pomorska 251

Zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego poprzez dostosowanie budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 do potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu
Lokalizacja:

Łódź, Żeligowskiego 7/9

Remont parkingu i izolacja ścian w budynku Rektoratu
Lokalizacja:

Łódź, Al. Kościuszki 4, Rektorat

Anatomia i Histologia
Lokalizacja:

Łódź, Żeligowskiego 7/9

Remont wybranych pomieszczeń przy Placu Hallera
Lokalizacja:

Łódź, Pl. Hallera 1B, piętro III

Centrum Symulacji Medycznych oraz Hostel
Lokalizacja:

Łódź, ul. Pomorska 251

Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III
Lokalizacja:

Łódź, ul. Pomorska 251, ul. Jaracza 63

Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki
Lokalizacja:

Łódź, ul. Muszyńskiego 2

Remont generalny Domu Studenta nr 4
Lokalizacja:

Łódź, pl. Hallera 1

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)
Lokalizacja:

Łódź, ul. Pomorska 251

Termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum
Lokalizacja:

Łódź, ul. Narutowicza 60

Budowa windy w budynku nr 1 przy Placu Hallera 1
Lokalizacja:

Łódź, Pl. Hallera 1

Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap II
Lokalizacja:

Łódź, ul. Lumumby 5, ul. Rodzeństwa Fibaków 2, ul. Pomorska 251

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Lokalizacja:

Łódź, ul. Pomorska 251

Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap I
Lokalizacja:

Łódź, ul. Muszyńskiego 1, ul. Muszyńskiego 2, pl. Hallera 1, ul. Żeligowskiego 7/9

Genetyka Kliniczna i Laboratoryjna
Lokalizacja:

Łódź, ul. Pomorska 251

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!