Inwestycje

Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap III

Okres realizacji projektu: I kwartał 2017 – III kwartał 2018
Kierownik projektu: Tomasz Jasiński
Inspektor nadzorujący projekt: Łukasz Liberek

Budżet projektu: 3.447.860 zł
Źródła finansowania projektu:
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 908.580 zł
(zgodnie z Umową nr 291/2016/Wn05/OA-TR-ZI/D z dnia 30.12.2016 r.)
– wkład własny: 2.539.280 zł

Opis projektu:

 1. Lokalizacja projektu:

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w czterech lokalizacjach:

 • Łódź, ul. Jaracza 63, budynek dydaktyczny
 • Łódź, ul. Pomorska 251, budynek administracyjno-techniczny C7
 • Łódź, ul. Pomorska 251, budynek łącznikowy C8
 • Łódź, ul. Pomorska 251, budynek dydaktyczny C2
 1. Powierzchnia projektu: 6.160 m²
 2. Cel projektu:
  Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową termomodernizację obiektów. Poprawa estetyki i wyglądu wizualnego budynków, jak również ich walorów użytkowych i funkcjonalnych.
 3. Zakres projektu:

Łódź, ul. Jaracza 63, budynek dydaktyczny

 • Modernizacja instalacji c.o., polegająca na wymianie grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, wymianie przewodów zasilających i powrotnych oraz montażu automatycznych zaworów podpionowych.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
 • Ocieplenie stropodachów wełną mineralną.

Łódź, ul. Pomorska 251, budynek administracyjno-techniczny C7

 • Modernizacja instalacji c.o., polegająca na wymianie grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, wymianie przewodów zasilających i powrotnych oraz regulacja hydrauliczna instalacji.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
 • Ocieplenie stropodachów.
 • Montaż okien z profili PCV szklonych szybami zespolonymi.
 • Wymiana przeszklenia w dachu szedowym na szklone szybami zespolonymi.
 • Wymiana drzwi wejściowych.
 • Ocieplenie tarasu poziome, płytami styropianowymi.

Łódź, ul. Pomorska 251, budynek łącznikowy C8

 • Modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników, montaż podpionowych zaworów regulacji różnicy ciśnień, przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z głowicami regulacyjnymi oraz wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
 • Ocieplenie stropodachów.
 • Ocieplenie stropów zewnętrznych.
 • Wymiana okien drewnianych na okna PCV szklone szybami zespolonymi.
 • Wymiana drzwi wejściowych.

Łódź, ul. Pomorska 251, budynek dydaktyczny C2

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.
 • Ocieplenie stropodachów.
 • Ocieplenie ścian attyki budynku.

 

Łódź, ul. Pomorska 251, budynek administracyjno-techniczny C7

Łódź, ul. Jaracza 63, budynek dydaktyczny

Łódź, ul. Pomorska 251, budynek łącznikowy C8

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!