Inwestycje

Strona główna » Uczelnia » Inwestycje » Masz pomysł inwestycyjny?

Masz pomysł inwestycyjny?

Wypełnij wniosek i prześlij go na adres: projekty@umed.lodz.pl

Wszys­tkie pomysły zostaną przeanal­i­zowane i oce­nione pod wzglę­dem mery­to­rycznym, eko­nom­icznym i strate­gicznym w ciągu 21 dni.

Serdecznie zachę­camy do współpra­cy!

 

Word-icon

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP