Inwestycje

Genetyka Kliniczna i Laboratoryjna

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Genetyka Kliniczna i Laboratoryjna
Okres realizacji projektu: październik 2007 – lipiec 2012
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski

Budżet projektu: 12.906 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 9.020 tys. zł
– Ministerstwo Zdrowia: 3.029 tys. zł
– wkład własny: 857 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu: Łódź, ul. Pomorska 251, Budynek A1

2) Powierzchnia projektu: 2.193 m²

3) Cel projektu:

 • dostosowanie kondygnacji IX budynku A1 na referencyjny ośrodek naukowo – badawczy,
 • stworzenie referencyjnego ośrodka badawczo-dydaktycznego, unikalnego w skali kraju, obejmującego pracownie genetyki realizujące badania zgodnie z standardami międzynarodowymi oraz wyodrębnioną część dydaktyczną dla potrzeb kształcenia studentów,
 • przystosowanie jednostki do przyjmowania osób niepełnosprawnych,
 • znaczne polepszenie warunków prowadzenia badań, dydaktyki i diagnostyki medycznej,
 • dostosowanie warunków do prowadzenia staży, konferencji, kursów, video konferencji i innych spotkań, umożliwiających rozwój współpracy naukowej między badaczami z różnych placówek.

4) Zakres projektu:

 • wykorzystanie części pustostanu budynku A1 na rzecz budowy przestrzeni dla pracowni genetycznych, umożliwiających prowadzenie prac dydaktyczno-naukowych. Poprzednia lokalizacja tychże pracowni mieściła się w XIX-wiecznej kamienicy szpitala przy ul. Sterlinga 5 w Łodzi,
 • stworzenie referencyjnego ośrodka badawczo-dydaktycznego z salami seminaryjnymi, salami ćwiczeniowymi i nowymi pracowniami badawczo-rozwojowymi, wyposażonymi w nowoczesną aparaturę. Wdrożenie najnowszych technologii, tj.: NGS, laserowa mikrodisekcja i innych badań genomu o wysokiej rozdzielczości,
 • dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, co wcześniej nie było możliwe, ze względu na bariery architektoniczne wynikające z zabytkowego już charakteru budynku szpitalnego, brak odpowiedniej powierzchni – uniemożliwiają taką adaptację,
 • stworzenie inwestycji opartej na scentralizowanej bazie – wszystkie części Katedry w jednym budynku, na jednej kondygnacji z komunikacją wewnętrzną między poszczególnymi częściami Katedry,
 • pomieszczenia wykańczane zgodnie z nowymi technologiami,
 • uzyskanie we wszystkich pomieszczeniach wymaganych warunków:
 1. określona temperatura i wilgotność powietrza,
 2. konstrukcja pracowni zgodna z normami ISO oraz wytycznymi Centrum Akredytacji i Certyfikacji Laboratoriów, zajmujących się badaniami genetycznymi, w tym DNA i RNA pacjentami,
 3. dostosowanie pomieszczeń do przechowywania DNA zgodnie z dyrektywą UE,
 4. w każdej części budynku łazienki i toalety, a także pomieszczenia socjalne,
 5. dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
 6. użyte materiały budowlane i wykończeniowe – nietoksyczne i niepalne, zgodnie z przeznaczeniem pracowni umożliwiające łatwe dbanie o ich czystość i ochronę antybakteryjną.

Struktura i zakres inwestycji: Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej składa się z trzech części:

 • Część 1: naukowo – badawcza, która obejmuje:
  – Pracownię Cytogenetyki Klasycznej dostosowaną do prowadzenia hodowli komórkowych, badania kariotypu i wyprowadzania linii komórkowych;
  – Pracownię Cytogenetyki Molekularnej dostosowaną do badań z wykorzystaniem niskoświetlnych, wysokorodzielczych aplikacji technik mikroskopwych i badań mikromacierzowych;
  – Trzy pracownie biologii molekularnej dostosowane do prowadzenia badań DNA i RNA, z zastosowaniem technologii NGS, Real Time PCR czy MLPA.
  Stworzenie w każdej w/w pracowni warunków do pracy z zachowaniem ochrony bakteriologicznej oraz chemicznej w zakresie I, II i III stopnia bezpieczeństwa, zależnie od sekwencji organizacyjnej. Zbudowanie pracowni zgodnie zasadą „ciągu”, gdzie w każdym sektorze odbywają się inne prace, a ruch odbywa się tylko w jedną stronę, a dzięki temu oddzielenie procesów wymagających warunków jałowych od niejałowych. Utworzenie pracowni o podobnej konstrukcji, z zachowaniem sekwencji organizacyjnej tj.: śluza – obszar preamplifikowania – obszar amplifikowania – detekcji – rejestracji obrazu, tak by każdy etap pracy był wykonywany w innym pomieszczeniu. Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach, które tego wymagają, a na torze wentylacyjnym zamontowanie filtrów przeciwbakteryjnych, lamp UV, dostęp do wody (umywalki).
 • Część 2: kliniczna, odrębna część ośrodka w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych, stanowiąca zaplecze kliniczne dla referencyjnego ośrodka naukowo-badawczego i składająca się z trzech poradni, ośrodka rehabilitacji psychoruchowej oraz pomieszczeń konferencyjnych, dostosowanych do wymogów międzynarodowych. Taka realizacja budowlana umożliwia oddzielenie szkolących się oraz studentów od pracowni naukowo – badawczych (laboratoriów) oraz poradni. Sale seminaryjne i ćwiczeniowe w pełni dostosowane dla potrzeb małych szkoleń i kursów. Utworzenie sali rehabilitacyjnej z lustrami i odpowiednim wyposażeniem, potrzebnym do rehabilitacji psycho-ruchowej od pierwszych dni życia, co wpływa na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą uwarunkowaną genetycznie.
 • Część 3: dydaktyczna (obszar dydaktyczno – konferencyjny) – z trzema salami ćwiczeniowo-seminaryjnymi, salą konferencyjną oraz salą ćwiczeń dla uczestników konferencji naukowych, w celu prowadzenia staży, konferencji, kursów oraz rozwoju współpracy naukowej między badaczami z różnych placówek.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!