Inwestycje

Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap I

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap I
Okres realizacji projektu: październik 2011 – grudzień 2012
Kierownik projektu: Piotr Bolek/Mateusz Szymczyk
Inspektor nadzorujący projekt: Andrzej Bereżewski, Lidia Kowalczyk, Robert Ptaszyński

Budżet projektu: 12.194.479 zł
Źródła finansowania projektu:
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 3.174.199 zł
(zgodnie z Umowami nr 126/2012/WN-05/OA-TR-ZI/D oraz nr 127/2012/WN-05/OA-TR-KU/P )
– wkład własny: 9.020.280 zł

Opis projektu:

 1. Lokalizacja projektu:

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację budynków Uniwersytetu Medycznego Łodzi w 7 lokalizacjach:

 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1, budynek naukowo – dydaktyczny (budynek A)
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1, budynek łącznikowy, aula (budynek B)
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1, budynek naukowo – dydaktyczny (budynek C)
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 1, budynek naukowo – dydaktyczny (budynek D)
 • Łódź, pl. Hallera 1, budynek administracyjno – dydaktyczny
 • Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9, budynek naukowo – dydaktyczny
 • Łódź, ul. Muszyńskiego 2 – Biblioteka Centralna UM
 1. Powierzchnia projektu:
 • ocieplenie przegród zewnętrznych: 25.635 m2
 • wymiana okien: 2.462 m2
 1. Cel projektu:

Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza poprzez poprawę efektywności systemu grzewczego. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż specjalnych nawiewników, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów zapobiega stratom ciepła, co skutkuje poprawą efektywności systemu grzewczego oraz ogranicza zapotrzebowanie na energię ze źródeł punktowych.

Kompleksowa wymiana systemu grzewczego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu prowadzi do znacznej poprawy wydajności ogrzewania w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a co za tym idzie, do ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją ogrzewania.

W konsekwencji, działania te prowadzą do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie mieszkańców regionu łódzkiego.
Ważnym aspektem projektu jest również poprawa warunków pracy i nauki osób przebywających w tych budynkach.

 1. Zakres projektu:

Łódź, ul. Muszyńskiego 1, budynki A, B, C, D

 • Wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych higrosterowanych.
 • Wymiana drzwi.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą.
 • Ocieplenie ościeży okiennych styropianem.
 • Odtworzenie obróbek blacharskich, parapetów, ogniomurów, pasów pod i nadrynnowych, instalacji odwodnienia dachu oraz instalacji odgromowej.
 • Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową oraz dwukrotne poszycie z papy termozgrzewalnej.
 • Wymiana instalacji grzewczej.
 • Montaż kurtyny powietrznej w drzwiach wejściowych głównych w budynku B.

Łódź, pl. Hallera 1, budynek administracyjno-dydaktyczny

 • Wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych higrosterowanych.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą.
 • Wymiana obróbek blacharskich, parapetów, ogniomurów, pasów pod i nadrynnowych, instalacji odwodnienia dachu oraz instalacji odgromowej.
 • Ocieplenie stropodachu z pustką powietrzną.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników i przewodów.
 • Montaż zaworów termostatycznych oraz zaworów podpionowych.

Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9, budynek naukowo-dydaktyczny

 • Wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych higrosterowanych.
 • Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji płytami z wełny mineralnej.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników i przewodów.
 • Montaż zaworów termostatycznych oraz podpionowych.

Łódź, ul. Muszyńskiego 2, Biblioteka Centralna UM

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu.
 • Ocieplenie ścian piwnic.
 • Ocieplenie stropów zewnętrznych części nadwieszanych nad parterem i pierwszym piętrem.
 • Odtworzenie obróbek blacharskich, parapetów, ogniomurów, pasów pod i  nadrynnowych, instalacji odwodnienia dachu – rynny i rury spustowe, instalacji odgromowej.
 • Wymiana istniejącej ślusarki na aluminiową.
 • Wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych higrosterowanych.
 • Wymiana drzwi.
 • Docieplenie stropodachu pełnego nad maszynownią dźwigu i klatką schodową.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników i przewodów.
 • Montaż zaworów termostatycznych i podpionowych oraz regulacja hydrauliczna.

 

Łódź, ul. Muszyńskiego 2, Biblioteka Centralna UM

Łódź, ul. Muszyńskiego 1, budynki A, B, C, D

Łódź, pl. Hallera 1, budynek administracyjno-dydaktyczny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!