Inwestycje

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)
Okres realizacji projektu: 1975 – 2014

Projekty komplementarne to:
– Genetyka Kliniczna i Laboratoryjna -> czytaj więcej
– Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi -> czytaj więcej
Następnym etapem projektu CKD jest CKD2 -> czytaj więcej

Budżet projektu: 518.001 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Ministerstwo Zdrowia: 481.904 tys. zł
(w ramach programu wieloletniego pn. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”)
– środki własne: 36.097 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

2) Cel projektu:

– centralizacja Klinik,
– utworzenie kampusu łączącego naukę, dydaktykę, badania i leczenie,
– przeniesienie do CKD przeważającej części Klinik funkcjonujących w tzw. bazie obcej, a więc w budynkach wynajmowanych od innych podmiotów.

Obiekty przenoszone:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów (Regionalne Centrum Chorób Serca), mieszczący się przy ul. Sterlinga 1/3 – dawniej SK nr 3.
  Szpital Kliniczny nr 3 im. dr. Seweryna Sterlinga w Łodzi – obiekt mieszczący się od 1947 roku w pałacyku przy ulicy Sterlinga 1/3 w Łodzi. Funkcjonowanie szpitala w nowym obiekcie CKD stworzyło zdecydowanie lepsze warunki pracy, zapewniło rozwój zespołu oraz poprawiło warunki do prowadzenia dydaktyki. Co w konsekwencji skutkuje jeszcze lepszą jakością usług w zakresie kardiologii w regionie łódzkim.
 • Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Z. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnowska 75
  Pierwotnie Szpital mieścił się w ponad stuletnim budynku, który został wybudowany w latach
  1911-1913. Obiekt nie spełniał warunków technicznych i lokalowych, a także nie posiadał windy.
 • I Szpital Miejski im. Sonnenberga w Łodzi, ul. Pieniny 30
  Szpital im. Sonnenberga został przyłączony do Szpitala im. WAM 1 kwietnia 2014 r.
  W chwili przejęcia w Szpitalu Miejskim im. Sonnenberga funkcjonowały następujące oddziały:
  – Oddział Chorób Wewnętrznych A
  – Oddział Chorób Wewnętrznych B
  – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  – Oddział Chirurgii Ogólnej
  – Blok Operacyjny
  – Dział Anestezjologii
  – Izba Przyjęć
 • W okresie do końca 2014 r. dokonały się następujące zmiany w strukturze Szpitala im. WAM
  (lokalizacja „Na Stokach”):
 • Oddział Chorób Wewnętrznych A i B przekształcono w Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, który w późniejszym okresie rozdzielono na dwie odrębne komórki: Oddział Chorób Wewnętrznych i Klinikę Reumatologii.
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej został przeniesiony do Szpitala im. WAM przy ul. Żeromskiego (włączony w strukturę Kliniki Ortopedii).
 • Oddział Chirurgii Ogólnej przeniesiono do CKD (zakończenie działalności w strukturze Szpitala im. WAM z dniem 30.09.2014 r.).
 • Blok Operacyjny i Dział Anestezjologii zlikwidowano – w związku z brakiem specjalności zabiegowych w lokalizacji.
 • Izbę Przyjęć przekształcono w Punkt Przyjęć.
  1 listopada 2014 r. powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL), w strukturze Szpitala im. WAM, w lokalizacji „Na Stokach”. Obecnie dysponuje 86 łóżkami.

3) Zakres projektu:

Budowa Centrum Kliniczno- Dydaktycznego została rozpoczęta w październiku 1975 roku. Wydarzenia polityczno-gospodarcze spowolniły proces projektowania inwestycji. Ograniczenie zakresu prac w 2004 roku miało fundamentalny wpływ na przedłużenie terminu realizacji projektu. Budowa szpitala była wielokrotnie zatrzymywana, a symboliczne nakłady środków finansowych wystarczały jedynie na dozór mienia. W ramach długotrwałego procesu inwestycyjnego dokonywano wielu zmian oraz dostosowań Programu Medycznego do potrzeb Inwestora.

Efektem realizacji I etapu inwestycji są dostępne dziś:
– Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
– Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
– Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
– Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej
– Klinika Kardiologii
– Pracownia Angiografii i Hemodynamiki
– Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
– Klinika Elektrokardiologii z Pracownią Elektrofizjologii Inwazyjnej, Pracownią Elektrofizjologii Nieinwazyjnej oraz Pracownią Wszczepiania Rozruszników Serca
– Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
– Stacja Dializ
– Klinika Ortopedii z Pododdziałem Ortopedii Dziecięcej
– Klinika Rehabilitacji Medycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Medycznej dla Dzieci
– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Zakład Radiologii
– Izba Przyjęć
– Blok Operacyjny z hybrydową salą operacyjną
– Komfortowe sale chorych.

W międzyczasie oddano do użytku:
– Instytut Stomatologii – SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
– Szpital Psychiatryczny – SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD)

 

Dla porównania przedstawiamy fotografie sprzed 2014 roku:
– dawny Szpital im. Radlińskiego w Łodzi, ul. Drewnowska 75

– dawny Szpital im. Sterlinga w Łodzi, ul. Sterlinga 5

– dawny I Szpital Miejski m. Sonnenberga w Łodzi, ul. Pieniny 30

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!