Inwestycje

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Okres realizacji projektu: luty 2007 – czerwiec 2013
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
Inspektor nadzorujący projekt: Zbigniew Piotrowski

Budżet projektu: 62.356 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIS): 60.372 tys. zł
– wkład własny: 1.984 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu: Łódź, ul. Pomorska 251, budynek A2-3, Aula Północna

2) Powierzchnia projektu: 4.291 m²

3) Cel projektu:

Unowocześnienie infrastruktury Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez podniesienie jakości kształcenia. Wykorzystując w tym celu technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu oraz zwiększając udział liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów.

4) Zakres projektu:

Zagospodarowanie pustostanu budynku A2-3 będącego w stanie surowym zamkniętym oraz budowa Auli.

W efekcie powstały: Aula Północna na ponad 1.000 osób oraz następujące Laboratoria:

  • Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej,
  • Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych,
  • Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów,
  • Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego,
  • Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka „DynamoLab”,
  • Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej,
  • Uczelniane Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii,
  • Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!