Inwestycje

Anatomia i Histologia

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości kształcenia i wzrost konkurencyjności Uczelni dla potrzeb Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Projekt komplementarny do projektu pn. Zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego poprzez dostosowanie budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 do potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu -> czytaj więcej

Okres realizacji projektu: wrzesień 2015 – grudzień 2018
Kierownik projektu: Maciej Michalak
Inspektor nadzorujący projekt: Robert Ptaszyński

Budżet projektu: 33.000 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Ministerstwo Zdrowia: 29.282 tys. zł
– wkład własny: 3.718 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja inwestycji: Łódź, Żeligowskiego 7/9

2) Powierzchnia projektu: 3.054 m²

3) Cel projektu:

  • przygotowanie przestrzeni dla utworzonej Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii, która powstała w wyniku połączenia Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Wydziału Lekarskiego (ul. Narutowicza 60) oraz Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Wojskowo – Lekarskiego (ul. Żeligowskiego 7/9),
  • przebudowa pomieszczeń i ich przystosowanie do nauki anatomii, co umożliwi studentom lepsze wykorzystanie urządzeń edukacyjnych oraz spowoduje zmianę modelu kształcenia studentów.

4) Zakres projektu:

  • prace adaptacyjne istniejącej infrastruktury w celu zapewnienia standardów, jakie winny spełniać pomieszczenia naukowo – dydaktyczne,
  • przeniesienie węzła centralnego ogrzewania,
  • dostosowanie obiektu do obecnych wymagań technicznych oraz obowiązujących przepisów pożarowych,
  • likwidacja biblioteki wydziałowej (centralizacja zasobów w ramach biblioteki centralnej i uzyskanie przestrzeni pod realizację przedmiotu projektu),
  • wykonanie dźwigu osobowego (w tym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych),
  • wyposażenie technologiczne.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!