Inwestycje

Zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego poprzez dostosowanie budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 do potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego poprzez dostosowanie budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 do potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu

Projekt komplementarny do projektu pn. Poprawa jakości kształcenia i wzrost konkurencyjności Uczelni dla potrzeb Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (link)

Okres realizacji projektu: maj 2017 – grudzień 2019
Kierownik projektu: Maciej Michalak
Inspektor nadzorujący projekt: Robert Ptaszyński

Budżet projektu: 20.867 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Ministerstwo Zdrowia: 850 tys. zł
– wkład własny: 20.017 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu: Łódź, Żeligowskiego 7/9

2) Powierzchnia projektu: 2.072 m²

3) Cel projektu:

 • stworzenie kampusu nauk przedklinicznych,
 • zapewnienie niezbędnych do prowadzenia zajęć, nowoczesnych przestrzeni dydaktycznych obejmujących sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne,
 • utworzenie funkcjonalnych przestrzeni, umożliwiających podjęcie pro-innowacyjnych działań w zakresie zmian w podejściu do prowadzenia zajęć,
 • likwidacja barier infrastrukturalnych, które uniemożliwiały do tej pory pełne wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego,
 • poprawa procesów i efektów kształcenia poprzez zapewnienie wyższego poziomu zajęć, wzrost ich atrakcyjności,
 • poprawa warunków studiowania poprzez polepszenie stanu infrastruktury studiowania,
 • zakup nowoczesnych urządzeń wspomagających proces dydaktyczny,
 • optymalizacja funkcjonowania Uczelni poprzez konsolidację zasobów,
 • zapewnienie przestrzeni parkingowej wraz z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie zabezpieczenia energetycznego budynków.

4) Zakres projektu:

 • prace adaptacyjne istniejącej infrastruktury wewnątrz budynku w celu zapewnienia standardów dla pomieszczeń naukowo – dydaktycznych,
 • dostosowanie zakresu objętego opracowaniem oraz klatek schodowych do przepisów przeciwpożarowych,
 • wyposażenie pomieszczeń,
 • zagospodarowanie terenu m.in. w zakresie kompleksowej wymiany nawierzchni wraz z odwodnieniem zapobiegającym sezonowym zalaniom, likwidacją barier architektonicznych chodników i parkingu,
 • budowa nowego źródła zasilania podstawowego (linia energetyczna i stacja transformatorowa) oraz zasilania awaryjnego (stacja agregatów) w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do budynku.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!