Inwestycje

CKD2 – budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych – cz. 1

Szczegóły inwestycji

 

 

 

Nazwa inwestycji: CKD2 – budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych – cz. 1 – zobacz CKD drugi etap
Okres realizacji projektu: 2016–2019
Kierownik projektu:  Michał Marek
Inspektor nadzorujący projekt: Łukasz Dudek

Budżet projektu: 53.500 tys. zł
Źródła finansowania projektu:
– Ministerstwo Zdrowia: 53.400 tys. zł
– wkład własny: 100 tys. zł

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, budynek A2

2) Powierzchnia projektu: 3.383 m²

3) Cel projektu:

Budowa Poradni pozwoli na:

 • podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez zmianę warunków lokalowych, które będą dostosowane do potrzeb pacjentów,
 • zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń,
 • polepszenie jakości i skuteczności publicznych usług zdrowotnych w obszarze działających i mających powstać poradni, poprzez wdrożenie nowoczesnych terapii z wykorzystaniem,
 • wysokospecjalistycznej diagnostyki i badań naukowych,
 • konsolidację usług klinicznych – wspólna lokalizacja wraz z obecnie działającym dużym wieloprofilowym szpitalem klinicznym,
 • zwiększenie zagospodarowania posiadanych zasobów.

4) Zakres projektu:

Budowa Poradni niezbędnych do procesu leczenia pacjentów szpitala CSK :

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej,
 • Poradnia Chorób Naczyń,
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Nefrologii,
 • Poradnia Transplantologii,
 • Poradnia Endokrynologiczna,
 • Poradnia Kardiochirurgiczna,
 • Poradnia Preluksacyjna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Poradnia Leczenia Osteoporozy,
 • Poradnia Reumatologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacji Medycznej,
 • Punkt Pobrań,
 • budowa Poradni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • w kompleksie ulokowana została także serwerownia.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!