Inwestycje

Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap II

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – etap II
Okres realizacji projektu: czerwiec 2012 – czerwiec 2013
Kierownik projektu: Piotr Bolek/Mateusz Szymczyk
Inspektor nadzorujący projekt: Andrzej Bereżewski, Lidia Kowalczyk, Robert Ptaszyński,
Łukasz Dudek

Budżet projektu: 6.010.612 zł
Źródła finansowania projektu:
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.649.130 zł
(zgodnie z Umowami nr 456/2012/WN05/OA-TR-ZI/D oraz nr 457/2012/WN05/OA-TR-KU/P)
– wkład własny: 4.361.482 zł

Opis projektu:

 1. Lokalizacja projektu:

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację w czterech budynkach:

 • Łódź, ul. Lumumby 5 – Dom Studenta nr 1
 • Łódź, ul. Rodzeństwa Fibaków 2 – Dom Studenta nr 2
 • Łódź, ul. Pomorska 251 – budynek A4
 • Łódź, ul. Pomorska 251- budynek C5
 1. Powierzchnia projektu:
 • ocieplenie przegród zewnętrznych: 20.290 m2
 • wymiana okien: 717 m2
 1. Cel projektu:

Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza poprzez poprawę efektywności systemu grzewczego. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż specjalnych nawiewników, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów zapobiega stratom ciepła, co skutkuje poprawą efektywności systemu grzewczego oraz ogranicza zapotrzebowanie na energię ze źródeł punktowych.

Kompleksowa wymiana systemu grzewczego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu prowadzi do znacznej poprawy wydajności ogrzewania w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a co za tym idzie, do ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją ogrzewania.

W konsekwencji, działania te prowadzą do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie mieszkańców regionu łódzkiego.
Ważnym aspektem projektu jest również poprawa warunków pracy i nauki osób przebywających w tych budynkach.

 1. Zakres projektu:

Łódź, ul. Lumumby 5 – Dom Studenta nr 1

 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
 • Ocieplenie dachu laminowanymi papą dachowymi płytami styropianowymi.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą bezspoinową oraz wykończenie tynkiem.
 • Ocieplenie ścian przy gruncie poprzez ich odkopanie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie styropianem.

Łódź, ul. Rodzeństwa Fibaków 2 – Dom Studenta nr 2

 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
 • Ocieplenie dachu laminowanymi papą dachowymi płytami styropianowymi.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą bezspoinową oraz wykończenie tynkiem.
 • Ocieplenie ścian przy gruncie poprzez ich odkopanie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie styropianem.

Łódź, ul. Pomorska 251 – budynek A4

 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
 • Ocieplenie stropodachu.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą bezspoinową oraz wykończenie tynkiem.
 • Ocieplenie ścian przy gruncie poprzez ich odkopanie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie styropianem.
 • Wymiana pozostałych starych okien na nowe oraz wyposażenie w nawiewniki okienne.

Łódź, ul. Pomorska 251 – budynek C5

 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
 • Wymiana grzejników, wymiana zaworów termostatycznych oraz podpionowych.
 • Ocieplenie stropodachu i dachu szedowego laminowanymi papą dachowymi płytami styropianowymi.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą bezspoinową oraz wykończenie tynkiem.
 • Ocieplenie ścian przy gruncie poprzez ich odkopanie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej i ocieplenie styropianem.
 • Wymiana pozostałych starych okien na nowe oraz wyposażenie w nawiewniki okienne.

 

Łódź, ul. Pomorska 251 – budynek C5

Łódź, ul. Pomorska 251 – budynek A4

Łódź, ul. Rodzeństwa Fibaków 2 – Dom Studenta nr 2

ds2

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!