Inwestycje

MOLecoLAB – Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych

Szczegóły inwestycji

Nazwa inwestycji: MOLecoLAB – Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych
Okres realizacji projektu: 2018-2023
Kierownik projektu: Tomasz Jasiński
Inspektor nadzorujący projekt: Łukasz Dudek

Wartość projektu:
59 940 263,33 PLN

Wartość dofinansowania:
41 639 185,55 PLN

Opis projektu:

1) Lokalizacja projektu: Łódź, ul. Pomorska 251, Budynek A6

2) Powierzchnia łączna projektu: 8.413 m², powierzchnia użytkowa 4.500 m²

3) Cel projektu:

Projekt zakłada budowę nowoczesnego obiektu badawczo-naukowego będącego przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym, skupiającym w jednym miejscu wysokospecjalistyczny potencjał naukowy oraz środowisko zewnętrzne, w tym m.in. przedstawicieli jednostek innych niż naukowo-badawcze oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-biznesowego. W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę nowego obiektu A6 zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, na terenie należącym do Centrum Kliniczno – Dydaktycznego.

Infrastruktura ta odpowiada na najważniejsze problemy społeczne oraz potrzebę innowacyjności w ramach terapii i diagnostyki chorób cywilizacyjnych naszego regionu, jakimi są choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory zaburzenia metaboliczne i immunologiczne oraz choroby neurodegeneracyjne.

Ponadto, w wyniku realizacji projektu nastąpi:

 1. Centralizacja lokalizacji części jednostek dydaktycznych w zakresie chemii, biochemii oraz biofizyki:
  – Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej,
  – Zakład Biofizyki,
  – Zakład Biochemii,
  – Zakład Biomedycyny i Genetyki (częściowo).
 2. Poprawa procesów i efektów kształcenia, poprawa warunków studiowania.
 3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury oraz jej centralizacja w obrębach kampusu CKD.
 4. Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej województwa łódzkiego.
 5. Wzrost urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Uczelnię.
 6. Aktywne wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.
 7. Wykorzystanie infrastruktury pod cele komercyjne.
 8. Realizacja polityki proekologicznej EcoUMED. Inwestujemy w „zieloną” infrastrukturę i rozwiązania energooszczędne. Celem nadrzędnym jest ochrona powietrza oraz środowiska z zachowaniem zdrowia i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
 9. Budowa nowoczesnego budynku niskoenergetycznego zlokalizowanego w CKD.

4) Zakres projektu:

Łączna liczba budynków objętych projektem wynosić będzie 1 obiekt nowopowstały. Nowa infrastruktura badawcza nie powiela dostępnej już istniejącej infrastruktury Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a stanowi element dopełniający i uzupełniający istniejące zasoby Wnioskodawcy.

W efekcie utworzona zostanie infrastruktura MOLecoLAB, co umożliwi realizację założeń merytorycznych projektu tj. prowadzenia badań, które w sposób pośredni lub bezpośredni będą zaspokajać potrzeby rynkowe społeczeństwa o starzejącej się strukturze demograficznej. W zależności od planowanego przeznaczenia, badania prowadzone w ramach obiektu MOLecoLAB będą w części gospodarczej (planowanej inwestycji przy udziale otoczenia gospodarczego w celu utworzenia produktu odpowiadającego potrzebom rynkowym) lub w części pozagospodarczej, w przypadku badań wymagających najpierw rozwijania idei, a dopiero po wykazaniu potencjału komercjalizacyjnego dalszego opracowania (np. w zakresie prototypu), przy wykorzystaniu części gospodarczej.

W aspekcie merytorycznym planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach 3 osi odpowiadających niszom specjalizacyjnym ujętym w Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację badań naukowych w oparciu o strukturę obszarów badawczych odzwierciedlających nisze (i ich obszary zainteresowania) ujęte w Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS)-Medycyna, Farmacja, Kosmetyki, co odpowiada specyfice i potencjałowi Wnioskodawcy.

Projekt zakłada budowę, niskoenergetycznego budynku laboratoryjno-naukowo-dydaktycznego wraz z instalacjami OZE (odnawialne źródła energii) oraz wysokospecjalistyczną aparaturą o podwyższonych parametrach oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Nowopowstały budynek to kompleks najwyższej klasy laboratoriów naukowo-badawczych do badań i analiz chemicznych i biologicznych.

W ramach projektu planuje się utworzenie niżej wymienionych modułów laboratoryjnych o następujących profilach:

 • Laboratorium metabolomu chorób cywilizacyjnych ludzi,
 • Laboratorium oceny skuteczności bezpieczeństwa stosowania leków,
 • Laboratorium oceny biozgodności i bezpieczeństwa stosowania materiałów wykorzystywanych do tworzenia protez, stentów i implantów.

 

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI INWESTYCJI

 

PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI

 

STAN REALIZACJI

godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP