Tag: szkolenie

ZDALNE ZDOLNOŚCI

  • 12 kwietnia 2021

Jeśli chcesz uczynić naukę i pracę zdal­ną bardziej efek­ty­wną konieczne jest poz­nanie nowoczes­nych narzędzi infor­maty­cznych i rozwój kom­pe­tencji cyfrowych. Jak to zro­bić? Aka­demick­ie Biuro Kari­er wychodzi z pomocą i zaprasza na warsz­tat „Zdalne zdol­noś­ci”.

Szkolenia COVID

  • 9 grudnia 2020

Szanowni Państ­wo, przy­pom­i­namy, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi dzi­ała­jąc na prośbę Min­is­terst­wa Zdrowia […]

« Older Posts
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP