Aktualności

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim 2020


Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego  za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku.

Do Konkursu mogą być zgłaszane:

1) prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
2) rozprawy doktorskie;
3) prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

Nabór wniosków w Konkursie odbędzie się w terminie od 29 czerwca 2020 r.  do 28 sierpnia 2020 r.

Autorzy publikacji samodzielnie przygotowują wniosek, zdobywają właściwe podpisy, a komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu składają:
1) w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
2) przesyłają pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły konkursu zawarte są w załącznikach:
ogłoszenie o naborze,
Regulamin konkursu,
wniosek 1 – uczelnie, instytuty
wniosek 2 – autorzy prac

Centrum Wsparcia Nauki

  • Opublikowano: 24 czerwca 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP