Aktualności

NCN – Zapowiedź konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19


Ogłoszenie konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet konkursu: 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

UWAGA: Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 r. Wewnętrzny termin złożenia wniosku do podpisu to 9 kwietnia 2020  r.

UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu to I połowa maja 2020 r.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z pełną dokumentacją konkursową.

Pełna dokumentacja wraz z formularzem wniosku do pobrania i wypełnienia: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

Procedura składania wniosków znajduje się tutaj.

Dane jednostki na potrzeby złożenia wniosku znajdują się tutaj.

W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl.

Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz Informacje o RDM na stronie Otwarty Umed>>  http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.

Koszty pośrednie wynoszą 20%.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Wsparcia Nauki:
Katarzyna Sufleta: katarzyna.sufleta@umed.lodz.pl
Edyta Bajer: edyta.bajer@umed.lodz.pl
Magdalena Orłowska: magdalena.orlowska@umed.lodz.pl
Edyta Czerwińska: edyta.czerwinska@umed.lodz.pl
NCN: informacja@ncn.gov.pl oraz Opiekun konkursu: tomasz.szumelda@ncn.gov.pl

  • Opublikowano: 27 marca 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!