Aktualności

Rozpoczynamy współpracę z Politechniką Łódzką w ramach programu EcoUMED


Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek oraz Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu proekologicznego w zrównoważonym rozwoju uczelni – EcoUMED.

Uczelnie zadeklarowały wspólne działania w zakresie:

  • opracowania koncepcji „inteligentnych budynków” dla inwestycji realizowanych w Uniwersytecie,
  • realizacji projektu Akademia Zdrowia EcoUMED dedykowanego Zielonemu Expo 2024,
  • opracowania koncepcji układu transportowego i parkingowego, w tym transportu autonomicznego, w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UMED z uwzględnieniem technologii 5G,
  • diagnostyki i profilaktyki społeczeństwa 50+ w oparciu o najnowsze i innowacyjne osiągnięcia inżynierii biomedycznej i medycyny,
  • realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wdrażania nowoczesnych technologii.

Dodatkowe informacje na temat programu EcoUMED znajdują się na stronie www.eco.umed.pl

  • Opublikowano: 4 lutego 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!