Aktualności

„UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” – UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU


Uniwersytet Medyczny w Łodzi otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, w ramach Osi Priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na 85 pozytywnie ocienionych wniosków nasza uczelnia znalazła się na 14 miejscu uzyskując 104,5 pkt i dofinansowanie w kwocie 3 723 110,64 zł.

Przedmiotowy projekt stanowi wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej UM w Łodzi z zakresu niepełnosprawności, poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez Uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administracyjnej, stron www, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

W ramach projektu:

  • powstaną procedury wsparcia osób z niepełnosprawnością na UM w Łodzi,
  • powstanie aplikacja mobilna i system nawigacji głosowej po kampusie UM w Łodzi,
  • opracowanie i udostępnione zostaną materiały e-learningowe dostosowane do standardu WCAG 2.0,
  • opracowany i wdrożony zostanie graficzny interfejs użytkownika zgodny z wytycznymi WCAG 2.0 poz. AA dla istniejących publicznych witryn i aplikacji WWW Uczelni,
  • zrealizowane zostaną szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej podnoszące świadomość na temat niepełnosprawności i problemów natury psychologicznej,
  • lektorzy języków obcych odbędą wizyty studyjne w wiodących ośrodkach akademickich celem dostosowania dydaktyki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • 27 sal komputerowych zostanie wyposażonych w dostosowane zestawy komputerowe,
  • powstanie specjalistycznie wyposażone stanowisko dla osób niepełnosprawnych w bibliotece.

Projekt UMED Łączy wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju EcoUMED, która realizuje cele Agendy 2030 ONZ.

  • Opublikowano: 18 listopada 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!