Aktualności

Zgłaszanie wniosków o przyznanie miejsc w Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 przez kierowników jednostek organizacyjnych.


Komunikat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zgłaszania wniosków o przyznanie miejsc w Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie miejsc w Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020.

Wniosek o przyznanie miejsc w Szkole Doktorskiej składają kierownicy jednostek organizacyjnych na wzorze, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 28 lutego 2019r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na rok akademicki 2019/2020.

O przyznanie miejsc w Szkole Doktorskiej mogą ubiegać się jednostki organizacyjne:

1) realizujące projekty lub granty badawcze;
2) posiadające osiągnięcia naukowe, potwierdzone punktacją uzyskaną przez proponowanych promotorów za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach posiadających wskaźnik cytowań Impact Factor (za trzy lata poprzedzające złożenie wniosku).

Wniosek zawierający uzasadnienie możliwości przyjęcia doktoranta wraz ze wskazaniem osoby przyszłego promotora oraz proponowanych tematów prac badawczych, uzupełniony o wszystkie wymagane podpisy, należy złożyć za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej do Sekretariatu Studium Doktoranckiego, w nieprzekraczalnym terminie

do 15 marca 2019 roku.

Wykaz miejsc przyznanych jednostkom wraz z proponowanymi tematami prac badawczych oraz zarządzenie o naborze i limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 ogłoszony zostanie i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wniosek o przyznanie miejsca w Szkole Doktorskiej

REKTOR
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

  • Opublikowano: 7 marca 2019
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP