Aktualności

8th International Weigl Conference


W dniach 26-28 czerwca odbyła się w Łodzi Międzynarodowa Konferencja poświęcona pamięci profesora Rudolfa Weigla – wybitnego polskiego biologa, który opracował pierwszą skuteczną szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. Tegoroczna, ósma już edycja konferencji, została zrealizowana pod hasłem Human welfare and infectious diseases in a new microbiome research era. Microorganisms in industrial and medical biotechnology. Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego organizatorami były: Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Proteon Pharmaceuticals.

Wydarzenie otworzył prof. dr hab. Jarosław Dziadek, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Na otwarciu konferencji gości powitali również prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. dr hab. Antoni Różalski – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja gościła wybitnych specjalistów zarówno z Europy, jak i Japonii oraz USA. Na konferencji zaprezentowano najnowsze doniesienia z obszaru mikrobiologii molekularnej, medycznej oraz biotechnologii. Pierwszego dnia konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w terapii fagowej, a przede wszystkim poświęcono uwagę mechanizmom wzajemnych interakcji pomiędzy fagami, bakteriami oraz organizmem gospodarza. Kolejnego dnia dyskutowano m.in. na temat podstaw zjadliwości bakterii oraz interakcji na poziomie patogen – gospodarz.

Ostatniego dnia naukowcy poruszali zagadnienia biotechnologii medycznej oraz przemysłowej. Sesje tego dnia poprowadzili prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek – Kierownik Katedry Chemii i Biochemii Medycznej, Kierownik Zakładu Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z dr hab. n. biol. Tomaszem Popławskim, prof. UŁ. Podczas sesji zostały przedstawione najnowsze osiągnięcia z obszaru badań podstawowych i klinicznych oraz najnowsze technologie i strategie terapeutyczne.

  • Opublikowano: 22 lipca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!