Aktualności

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studentów Wydziału farmaceutycznego


IV Kon­fer­enc­ja Naukowo-Szkole­niowa Stu­den­tów Wydzi­ału far­ma­ceu­ty­cznego w dni­ach 25 — 26 mar­ca 2022 roku.

  • Opublikowano: 8 lutego 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP