Aktualności

Łap za biust 2021 — webinar


W ramach tegorocznej edy­cji akcji społecznej Łap za biust zaprasza­my Państ­wa do wysłucha­nia jutrze­jszego webi­na­ru: Rak pier­si — fak­ty i mity.
Jed­nym z goś­ci jutrze­jszego spotka­nia będzie prof. Janusz Piekars­ki Kierown­ik Klini­ki Chirurgii Onko­log­icznej UM w Łodzi.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 28.09. o godz. 13.00 i potr­wa ok. 90 min­ut.
Każdy użytkown­ik może wybrać wer­sję pol­ską lub ang­iel­ską.
Prelekc­ja w języku ang­iel­skim będzie tłu­mac­zona symul­tan­icznie.
Strona webi­na­ru jest respon­sy­w­na, dos­tosowana do urządzeń mobil­nych.

Prze­jdź do spotka­nia : https://bangdone.pl/lapzabiust/

  • Opublikowano: 27 września 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP