Aktualności

WEBINAR — O matko! Co to będzie, czyli ile strachu w strachu?


„Auto­prezen­tac­ja” to hasło prze­wod­nie drugiej odsłony akcji Czwór­ki „Postaw na rozwój”. Z myślą o stu­den­tach, stac­ja przy­go­towała webi­na­ry, które prowadzą spec­jal­iś­ci roz­wo­ju oso­bis­tego. Pier­wszy z nich odbędzie się 20 październi­ka o godz. 18.00.

20 październi­ka o godz. 18:00 Michał Zawad­ka, ekspert roz­wo­ju men­tal­nego, relacji i komu­nikacji, autor best­sellerowych książek dla dzieci i rodz­iców, pro­mo­tor sze­roko pojętej edukacji, poprowadzi prelekcję pt.: „O matko! Co to będzie, czyli ile stra­chu w stra­chu?”

Więcej infor­ma­cji: http://abk.umed.pl/postaw-na-rozwoj-webinar-o-matko-co-to-bedzie-czyli-ile-strachu-w-strachu/

  • Opublikowano: 15 października 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP